หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร พลังทีมงานที่ยอดเยี่ยม
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
หลักสูตร พลังทีมงานที่ยอดเยี่ยม


อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ผู้เขียนหนังสือ 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
1. เพราะทีมงานที่ยอดเยี่ยม จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
2. เพราะทีมงานที่ยอดเยี่ยม จะเป็นกำลังหลักที่ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและ เจริญก้าวหน้าตามที่มุ่งหวัง

หากหน่วยงานของท่าน ต้องการที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและมั่นคง ท่านต้องพัฒนาพนักงานทุกคนในทีม ให้เป็น คนดี คนเก่ง เป็น “ พลังทีมงานที่ยอดเยี่ยม ” เพื่อให้องค์กรของท่านก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ และประสบผลสำเร็จในด้านอื่น ๆ ต่อไป

เนื้อหาหลักของการฝึกอบรม

• จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
• กิจกรรมบ้านแสนรัก
• การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
• พฤติกรรมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
• กิจวัตรประจำวันที่ต้องร่วมกันทำให้บรรลุเป้าหมาย
• การสั่งงานและการสื่อสารในทีม
• Workshop การทำงานเป็นทีม
• หลักจริยธรรมการครองตน ครองคน และครองงาน


                                                                                                                    (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา)


      ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------