หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การจัดทำวารสารภายใน ให้พนักงานชอบอ่านผู้บริหารพอใจ
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.สิทธิศักดิ์   
หลักสูตรสัมมนาเรื่อง “ การจัดทำวารสารภายใน ให้พนักงานชอบอ่าน ผู้บริหารพอใจ ”

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้คนที่อยู่ร่วมกันมีความเข้าใจกันและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ...การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง ไม่ชัดเจน จะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้องค์กรเกิดปัญหาในการทำงานได้
หลักสูตรสัมมนา “ การจัดทำวารสารภายในให้พนักงานชอบอ่าน ผู้บริหารพอใจ ” นี้ ได้รวบรวมวิธีการจัดทำสื่อ วารสารภายในประเภทต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างวารสารภายในขององค์กรชั้นนำ มานำเสนอให้ผู้เข้าสัมมนานำไปปรับใช้ในการจัดทำให้บรรลุผลเป้าหมายที่ต้องการต่อไป

หัวข้อหลักการบรรยาย
1. ความสำคัญของการสื่อสาร
2. ประเภทของสือ ที่เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
3. ประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสารภายใน
4. ขั้นตอนการจัดทำวารสารภายใน
5. การจัดเนื้อหาของวารสารภายใน
6. การออกแบบรูปเล่ม หน้าปก ภาพประกอบเรื่อง
7. เทคนิกการตกแต่งภาพ การเล่นตัวอักษร สีที่ใช้
8. ถาม – ตอบ – คำแนะนำในการจัดทำ

ผู้ที่ควรเข้ารับฟังหลักสูตรนี้

1. ผู้จัดทำวารสารภายใน
2. ฝ่ายบบุคคลที่รับผิดชอบการสื่อสารกับพนักงานวิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ประสบการณ์ทำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทเซเรบอส ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ( ประเทศไทย )
บริษัทในเครือคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัทเทคโน แฟบ (ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด

ผลงานเขียนหนังสือ
• 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 – 2
• 100 คำถาม คำตอบ คำแนะนำ ในการทำงานกับ “ ฅน ”
• 150 ประเด็นสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ภาคปฏิบัติ
พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา
• รหัสลับ..การบริหารแรงงานสัมพันธ์ยุคใหม่ ให้ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว

                                                                                                                      (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา)


      ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม    

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------