หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร สาระพันปัญหาในงานบุคคล และแนวทางแก้ไขตามแนวคำพิพากษาศาลแรงงาน
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557
Written by อ.สิทธิศักดิ์   
หลักสูตร สาระพันปัญหาในงานบุคคล และแนวทางแก้ไขตามแนวคำพิพากษาศาลแรงงาน

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้

เนื่องจาก การบริหารงานบุคคลทุกระดับอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์ จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ประสบความสำเร็จได้.. แต่หากบริหารจัดการแบบผิด ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา จะทำให้เกิดปัญหาลุกลามไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้ หลักสูตรนี้จึงรวบรวมประเด็นสำคัญ ที่ทำผิดกันมาก ๆ มาบอกกล่าว เพื่อให้นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคลมีหลักยึดที่สำคัญเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้องและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

• นำประเด็นหลัก ๆ ที่มักจะทำผิดมาชี้ให้เห็นแก่นแท้ของประเด็นนั้น
• ทุกประเด็น ยืนยันด้วยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการอบรม

กลุ่มที่ 1. ปัญหาเกี่ยวกับนายจ้าง ตัวจริง ตัวปลอม
กลุ่มที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับใครเป็นลูกจ้าง ใครไม่ใช่
กลุ่มที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานที่ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้
กลุ่มที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการค้ำประกัน
กลุ่มที่ 5 ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้าง ( ทำผิดกันมากที่สุด )...30 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 6 ปํญหาเกี่ยวกับเวลาพัก เวลาทำงาน
กลุ่มที่ 7 ปัญหาเกี่ยวกับวันหยุด ประเพณี / พักผ่อนประจำปี / ประจำสัปดาห์.
กลุ่มที่ 8 ปัญหาเกี่ยวกับวันลา
กลุ่มที่ 9 ปัญหาเกี่ยวกับความผิดดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
กลุ่มที่ 10 ปัญหาเกี่ยวกับการลาออก
กลุ่มที่ 11. ปัญหาเกี่ยวกับค่าชดเชย
กลุ่มที่ 12 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดจัดให้เกษียณอายุงาน

ผู้ที่ควรจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
• นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้อำนาจตัดสินใจในการบริหารองค์กร
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานที่ทำงานโดยตรงกับลูกจ้าง
• ผู้นำสหภาพแรงงาน ( จะได้รู้และเข้าใจพร้อมกับนายจ้าง)วิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทเทคโน แฟบ ( ประเทศไทย ป จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทเซเรบอส ( ประเทศไทย ) จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ( ประเทศไทย ) จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทในเครือคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด – มีสหภาพ
บริษัทเทคโน แฟบ (ประเทศไทย ) จำกัด - มีสหภาพ
บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด

• ผู้เขียนหนังสือ 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 – 2
• เจาะลึก..การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ให้สนุกสนาน
• 150 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติจริง
• ฎีกาเด่น – ประเด็นเด็ดในการบริหารงานบุคคล

                                                                                                             (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา)
 

      ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
     
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม    


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------