หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
วิทยากร :  ดร. ธเนศ  ศิริกิจ  

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  :  กลุ่มผู้จัดการ ผู้บริหาร จนถึงระดับบริหาร  หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรม

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ในการวิเคราะห์ ตลาด
(Consumer Trend  2014)
บาปร้ายแรงด้านการตลาด 10 ประการ 
 (10 Deadly Marketing Sins )
S.C.O.P.E  ของการทำการตลาดในการสร้าง เครือข่าย
(The S.C.O.P.E. of the Marketing network)
Strategic Marketing Plan
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด Market Environment
( PETS+D Analysis)
พัก
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
(Five forces model of industry competition)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
การออกแบบ และรูปแบบการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies)
- เทคนิคการใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำ (Market Leader Strategies) 
- เทคนิคการใช้กลยุทธ์ในฐานะเป็นผู้ท้าชิง (Market Challenger Strategies)
- เทคนิคการใช้กลยุทธ์ในฐานะเป็นผู้ตาม (Market Follower Strategies)
- กลยุทธ์ การตลาดกลุ่มย่อย (Market Niche Strategies)
การสร้างภาพลักษณ์ และ การสร้างตราสินค้า
(Brand Management)
การตลาดบริการ
(Service Marketing Management)
 
  ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   
 
 
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------