หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC กับการเพิ่มผลผลิต  1 วัน  ( 09.00-16.00 น)
วิทยากร อาจารย์ อัคคกิจ  ทวีทรัพย์

 

หัวข้อการสัมมนา
 
- ความสำคัญ หลักการของการดำเนินกิจกรรม QCC
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการพื้นฐาน
- วิธีการดำเนินกิจกรรม QCC / กรณีตัวอย่าง
- ขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC
- เครื่องมือที่ใช้ประกอบในการทำกิจกรรม QC 7 วิธี
- VCD กรณีตัวอย่างในการทำกิจกรรม QCC
- Work Shop การทำงานเป็นกลุ่ม/ทีม
- ปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม QCC/ถาม-ตอบ
 
 
 
ลักษณะการสัมมนา การบรรยาย/ ปฏิบัติ / กรณีศึกษา/ เน้นการสร้างกิจกรรมกลุ่ม QCC
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา วิศวกร,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
 
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

  ---------------------------------------------------------------------
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     
 
 
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------