หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร Just in Time Production   1  วัน :  09.00 - 16.00 น.  
 วิทยากร อาจารย์ อัคคกิจ  ทวีทรัพย์
 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา
•  ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงหลักการของ JIT
•  สามารถควบคุมวัสดุคงคลัง ให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือ เท่ากับศูนย์ ( Zero inventory ) 
•  ลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต ( Zero lead time )
•  ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ( Zero failures )
•  ขจัดความสูญเปล่าในการผลิต ( Eliminate 7 Types of Waste ) 
•  สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
หัวข้อการสัมมนา
•  แนวคิดและความสำคัญของ JIT 
•  ระบบดัน (Push System) และระบบดึง (Pull -System)
•  กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง
•  รอบเวลามาตรฐาน 
•  การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ 
•  มาตรฐานการทำงาน
•  กรณีศึกษา และ Workshop 
 
 
ลักษณะการสัมมนา การบรรยาย/กรณีศึกษา/ปฏิบัติ
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้ที่สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าสัมมนา 30  คน / รุ่น   
 
 
 
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

  ---------------------------------------------------------------------
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     
 
 
 
 

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------