หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร Kaizen เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  1  วัน :  09.00 - 16.00 น.  
อาจารย์ อัคคกิจ ทวีทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา :
- เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหมายของความสูญเสียในกระบวนการผลิตของบริษัท
- ทำความรู้จักกับความสูญเปล่าที่ห็นชัดและแฝงเร้นที่มีอยู่ในเครื่องจักรและกระบวนการปฏิบัติงาน
- สามารถค้นหาความสูญเสียทั้งหลายของบริษัทและถูกทำให้ความสูญเสียเหล่านั้นเป็นที่ประจักษ์ 
- ทราบแนวทางการบริหารในวิถีไคเซ็น
- สามารถใช้แนวคิดข้อเสนอแนะไคเซ็นในการปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
หัวข้อการสัมมนา
o การสร้างประสิทธิผลสูงสุดของการผลิตและการลดต้นทุน
o โครงสร้างและกลุ่มความสูญเสียที่มีอยู่ในกระบวนการผลิต
o การปรับปรุงงานของระดับผู้บริหารในกระบวนการผลิตแบบลีน
o การปรับปรุงงานของผู้บริหารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการผลิต
o การจำลองแบบการสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
o คุณลักษณะของไคเซ็นการปรับปรุงงานในระดับปฏิบัติการ
o ตัวอย่างการปรับปรุงงานในระดับปฏิบัติการ
 
 
ลักษณะการสัมมนา การบรรยาย/กรณีศึกษา/ปฏิบัติ
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้ที่สนใจทั่วไป 
จำนวนผู้เข้าสัมมนา 30  คน / รุ่น  
 
 
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

  ---------------------------------------------------------------------
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     
 

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------