หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke  
ระยะเวลาการสัมมนา 1  วัน :  09.00 - 16.00 น.  
อาจารย์ อัคคกิจ ทวีทรัพย์

 

Poka-Yoke เป็นวิธีการตรวจสอบ ที่เน้นถึงการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิธีนี้จะเน้นรวมถึงการที่เมื่อกระบวนการผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นั่นคืออาจกล่าวได้ว่า Poka-Yoke นั้นจะตรวจสอบการผลิตและเตือนก่อนที่จะมีการ ผลิตของเสีย (Defect) ขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความเชื่อที่ผิด ๆ อยู่ว่า ระบบนี้จะสร้างปัญหายุ่งยาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย แต่แท้ที่จริงแล้ว หากมีการศึกษากันอย่างจริงจังแล้วจะพบว่าการใช้ เครื่องมือ (Device) อย่างง่าย ๆ ตามแบบของ Poka-Yoke นั้นสามารถลดการสูญเสียโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก

 

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดของเทคนิคการป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความพลั้งเผลอของคน
- เพื่อสามารถนำเทคนิคการป้องกันความผิดพลาดไปประยุกต์ใช้งาน
- เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน
 
 
หัวข้อการสัมมนา
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ
ปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต
กลยุทธ์สู่ของเสียเป็นศูนย์
ชนิดของความผิดพลาด
8 หลักการเบื้องต้นต่อการป้องกันความผิดพลาดเป็นศูนย์
กระบวนการสู่การป้องกันความผิดพลาด
ตัวอย่างกรณีการป้องกันความผิดพลาด ปฏิบัติการป้องกันความผิดพลาด
 
 
ลักษณะการสัมมนา การบรรยาย กรณีศึกษา ปฏิบัติ 
คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพ วิศวกร
      
 
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     

  ---------------------------------------------------------------------
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม     
 
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------