หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยภาคปฏิบัติ สอนด้วยภาพที่ทำได้จริง
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยภาคปฏิบัติ สอนด้วยภาพที่ทำได้จริง 


วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน  เหตุฉุกเฉิน และโรคจากการทำงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้พนักงาน  ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะส่งผลกระทบด้านคุณภาพของสินค้าและบริการได้ หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินและมีภาพให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจน เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติได้จริง

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
• นำเสนอมุมมองความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้เข้าใจง่าย
• บอกเหตุผล ความจำเป็นว่าทำไมต้องกำจัดความเสี่ยงทั้งสภาพและพฤติกรรม
• เสนอการบริหารจัดการความปลอดภัยในทุกสภาพงาน
• วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงได้ในองค์กรชั้นนำ
• คณะวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาหลังการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

เนื้อหาการอบรม
1. ความเสี่ยง ..อุบัติเหตุ ..อุบัติการณ์ คืออะไร
2. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน โรคจากการทำงาน
3. ตัวอย่าง Best Practice การบริหารและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยภาคปฏิบัติ
4. ตัวอย่าง Best Practice การเตรียมทีม การฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ
5. การจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ หรือ หลังภาวะฉุกเฉิน

ผู้ที่คววรจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
• นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยขององค์กร
• จป. วิชาชีพ / คณะกรรมการความปลอดภัย
• หัวหน้างานที่ควบคุมการทำงานในหน่วยงาน


ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training
k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ผลงานหนังสือ


ชื่อเรื่อง  :108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล
ผู้เขียน   : สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา  
ราคา     :  180.00 บาท
ค่าจัดส่ง :   50.00 บาท
รวมสุทธิ : 230.00 บาท รายละเอียด 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------