หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตร พนักงานยอดเยี่ยม


วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


พนักงานในหน่วยงานของท่านมีปัญหานี้หรือไม่ ?
-ทักษะการทำงานยังไม่ดีพอ
-ไม่ใส่ใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบเท่าที่ควร
-มีทัศนคติไม่เหมาะสมต่อผู้บริหารและองค์กร
-ทำงานต่างคนต่างทำ ไม่ช่วยกัน
 


เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
1. พนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร
2.เป็นผู้ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรมอบหมาย
3.เป็นกำลังหลักที่ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าตามที่มุ่งหวัง

หากหน่วยงานของท่านยังพบปัญหานี้อยู่ ท่านต้องรีบป้องกันและพัฒนาพนักงานให้เป็น คนดี คนเก่ง มีทัศนตคติที่ดี เป็น ? พนักงานยอดเยี่ยม ? ให้รู้บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานเป็นกำลังหลักในการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ เพื่อให้องค์กรห้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ และประสบผลสำเร็จในด้านอื่น ๆ ต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
-นำหลักสร้างทัศนคติที่ดี ความรับผิดชอบต่อตนเองและงาน มาอธิบายให้ชัดเจน 
-มี Workshop ให้ฝึกปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรม

4. ผู้ที่ควรจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ 
-ผู้เป็นพนักงาน หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน ทุกระดับ 
-ผู้สนใจพัฒนาตนเองเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ

เนื้อหาหลักของการฝึกอบรม
-ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจเบื้องต้น 
-Workshop การปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเชิงบวก 
-Workshop คุณสมบัติของพนักงานยอดเยี่ยมที่องค์กรต้องการ 
-กิจวัตรประจำวันที่พนักงานต้องรับผิดชอบ
-Workshop การสื่อสาร หลักมนุษยสัมพันธ์ 
-Workshop การทำงานเป็นทีม
-หลักจริยธรรมการครองตน ครองคน และครองงาน

 

--
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304??
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------