หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตร “ การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก”
(Effective Working by Positive Thinking & the Right Attitude)
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
--------------------------------------------
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพันและร่วมกันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กร อันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป

หัวข้อการอบรม:

• พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์
• นวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้
• หลักการวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน
• หลักการสร้างทัศนคติที่ดีและการคิดเชิงบวกในการทำงาน
• การสร้างกลยุทธ์แนวรุกและการสร้างป้อมแนวรับในการทำงาน
• หลักและวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
• KPI ชีวิต

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)                                      (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)

 


วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา เช่น

การ บรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ
ีีรูปภาพวิทยากร

        ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
        EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    ............................................................................................................
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        บริษัท ...
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม  


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------