หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตร “ เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ” (Emotional Management Professional Techniques)
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมอารมณ์และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อเสริมสร้างความชำนาญด้านหัวใจการบริหารอารมณ์คนและส่งเสริม “ความฉลาดทางอารมณ์”ของบุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร

หัวข้อการอบรม:

ภาคที่ 1 เทคนิคการบริหารอารมณ์
o ธรรมชาติของอารมณ์
o หลุมพรางทางอารมณ์
o ความคิดกับการบริหารอารมณ์
o การฝึกซ้อมบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
ภาคที่ 2 แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
- แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว
- แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)                                                                      (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)

 

ีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา เช่น

การ บรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ


        ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
        EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

        ............................................................................................................
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        บริษัท ...
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม    
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------