หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร แค่เก่ง ยังไม่พอ
หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

หลักสูตรอบรมเรื่อง “ แค่เก่ง ยังไม่พอ” (Talent is Never Enough)
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อยติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของความสามารถเพื่อทะยานไปได้เกินว่าคำว่าเก่ง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหนือชั้น 3. เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมชื่อเสียงให้กับองค์กร

หัวข้อการอบรม:

• การสร้างและการยกระดับความสามารถ
• การกำกับทิศทาง-การจัดตำแหน่งความสามารถ
• ทำอย่างไรให้ความสามารถเฉียบคมและมั่นคง
• เทคนิคการสร้างควากล้าหาญและการใฝ่รู้
• อิทธิผลที่มีผลต่อความสามารถ
• ความรับผิดชอบและการเพิ่มดีกรีความสามารถ

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)                                                                         (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)

ีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา

เช่น การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ    ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่

   
    EasyRoad Training k.สุนทรีย์  วงษ์จันทร์
    สายด่วนโทร. 089-107-0304
    อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 .........................................................................................................................
   แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    บริษัท ...
    ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
    หลักสูตร ...
    วิทยากร ...
    จำนวนผู้เข้าอบรม ...
    จังหวัดที่จัดอบรม ...
    อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม
 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------