หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

108 คดีเด็ดในงานบุคคล

ในการทำงานของแต่ละคน แต่ละวันนั้น มักจะพานพบ ประสบปัญหาหรืออุปสรรคเล็ก ๆน้อยๆ ระดับมดคันไฟ จนถึงปัญหาใหญ่ ๆ ระดับช้างสารชนกัน ก็มี ปัญหาที่ยอมรับกันว่าแก้ยากที่สุด ก็คือปัญหาเกี่ยวกับคน เพราะคนมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึกผันแปรได้ตลอดเวลา ถ้าพอใจ เข้าใจ ก็จะทำงานให้อย่างเต็มใจ กิจการก็เจริญ รุ่งเรือง ประสบผลสำเร็จด้วยดี ? แต่ถ้าไม่พอใจ ไม่เข้าใจ ก็อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากเขาแม้แต่สตางค์แดงเดียว และอาจจะทำลายให้ขาดทุนย่อยยับไปกับตา ก็มีให้เห็นไม่ใช่น้อย...

บทความ 108 ปัญหา 108 วิธีการบริหารงานบุคคล ที่จะเล่าสู่ฟังเป็นเรื่อง ๆ ต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตัดสินแล้วว่าอะไรถูก อะไรผิด จึงถือว่าบทความนี้เป็นคู่มือที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ทีกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ ?ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะเป็น ? นายจ้าง? หรือ ? ลูกจ้าง ?


บทความนี้?จะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากปัญหาเกี่ยวกับ ? คน ? ที่กำลังเผชิญอยู่?

บทความนี้?จะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการขึ้นโรง ขึ้นศาล อันมาจาก ? คน ? ที่เคยรักกัน

บทความนี้?จะช่วยให้ท่าน อยู่กับ ? คน ? ทำงานกับ ? คน ? ได้อย่างเข้าใจ ได้ผลงานตามที่ปรารถนา
และสำคัญที่สุด บทความนี้?จะช่วยให้ท่านสุขใจ ได้กำไรชีวิต ที่ได้เกิดมาเป็น ? คน ?


  


 
   Display # 
1 ถูกลดตำแหน่งและถูกตัดสวัสดิการตัดรถ ตัดค่าโทรศัพท์ 4652
2 บริษัทเลิกกิจการนายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างอย่างไรบ้าง ? 10478
3 ลงขันทำธุรกิจกับเพื่อน 3120
4 ถ้าตนเองเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมหรือไม่ ? 3169
5 หลักการตัดสินว่าเป็นการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ? 4303
6 นายจ้างให้ผ่อน จ่ายแทนลูกค้าจนครบจำนวน 3975
7 ผมลืมขอโบนัสไปในคำฟ้อง ผมจะได้โบนัสไหมครับ ? 3164
8 จะเลิกจ้างผู้จัดการโรงงานคนนี้ได้ไหม ? 3939
9 เลิกจ้างตามมาตรา 118 กับ 122 ต่างกันอย่างไร ? 10024
10 ตอกบัตรแทนกันผิดทุกกรณี จริงหรือ ? 10254
11 เลิกจ้างผู้สูงอายุ เป็นธรรมหรือไม่ ? 4230
12 ขายสินค้าช่วยบริษัท ผิดด้วยหรือ... ? 2870
13 เป็นลูกจ้างหรือเจ้าของกันแน่ ? 3335
14 เรียกมาคุยให้เขียนใบลาออก ใบลาออกมีผลหรือไม่..? 25396
15 นายจ้างสั่งไปทำงานให้บริษัทน้องชาย ลูกจ้างไม่ไป ผิดฐานขัดคำสั่งหรือไม่...? 4717
16 แจกใบปลิวหน้าโรงงาน ทำให้นายจ้างเสียหายตรงไหน..? 3227
17 เขียนใบลาออกระบุว่าถูกเลิกจ้าง จะนำไปฟ้องขอเงินเพิ่มได้หรือไม่.. .? 5587
18 จริยธรรมของผู้นำ สำคัญที่สุดคือข้อใด..? 6143
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------