หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ผมลืมขอโบนัสไปในคำฟ้อง ผมจะได้โบนัสไหมครับ ?
? ผมลืมขอโบนัสไปในคำฟ้อง ผมจะได้โบนัสไหมครับ ?
คุณชัย ชอบชนะ หันมาถามผมที่นั่งรอฟังคำตัดสินคดีที่เขาเป็นโจทย์ฟ้องนายจ้างที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


เรื่องมีอยู่ว่า...
ประมาณเดือนมกราคม คุณชัย ชอบชนะท่านนี้ ทำงานเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง ต่อมานายจ้างเกิดสงสัยว่าเขามีพฤติกรรม? ฮั๊ว? กับพนักงานขายสาวของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งขายสินค้าประเภทเดียวกันและมีความสนิทชิดเชื้อส่วนตัวกับพนักงานขายสาวผู้นั้น อาจจะทำให้บริษัทเสียหาย จึงถูกผู้จัดการเรียกว่ามาตำหนิ แต่คุณชัย ชอบชนะเห็นว่าตนเองไม่ผิดจึงเถียงและแสดงความไม่พอใจต่อหน้าคนอื่น ผู้จัดการโมโหจึงไล่คุณชัยออกจากห้องและบอกว่าจะไปไหนก็ไปเลย ไม่ต้องมาทำงานอีก

ด้วยความโมโห ไม่มีที่ไป คุณชัย ก็เลยหลงไปที่ศาลแรงงาน เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นิติกรประจำศาลฟัง นิติกรก็เขียนคำฟ้องให้เรียกค่าบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชย 10 เดือน ค่าเสียหายพร้อมมดอกเบี้ย และวันที่ออกมาลืมหยิบกล่องนามบัตรลูกค้าติดมือออกมาด้วย จึงให้นิติกรเขียนเพิ่มเข้าไปว่าขอนามบัตรคนที่ตนติดต่อคืน ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

ศาลก็ให้ทั้งโจทย์และจำเลยนำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้กันเต็มที่ และเท่าที่ฟังคุณชัย ชอบชนะมีโอกาสชนะคดีและจะได้เงินด้วย ระหว่างที่สู้คดีกันนั้น บริษัทก็จ่ายโบนัสให้กับพนักงานที่ยังทำงานอยู่ คนละ 3 เดือน ซึ่งเป็นโบนัสของปีงบประมาณที่ตัดเมื่อเดือนกันยายนแต่มาจ่ายในปลายเดือนมกราคม ถ้าคุณชัย ชอบชนะ ยังทำงานอยู่ก็มีสิทธิที่จะได้รับด้วย แต่ตนเองถูกไล่ออกก่อนจึงไม่ได้และไม่ได้ร้องขอเข้ามาในคำฟ้อง เขาจึงหันมาถามผมว่าเขาจะได้โบนัสหรือไม่ ???

ท่านทั้งหลายครับ การพิจารณาและตัดสินคดีของศาลนั้นบางเรื่องเป็นคดีคล้ายกันแต่ตัดสินคนละอย่างกัน บางคดี คนทั่วไปฟังแล้วผิดแหง ๆ แต่ศาลตัดสินว่าไม่มีผิด หรือ บางคดีคนทั่วไปบอกว่าไม่ผิด แต่ศาลตัดสินว่าผิดก็มีไม่น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ทนายความของแต่ละฝ่าย ฝ่ายใดจะแถลงให้ศาลเห็นได้ชัดเจนกว่ากัน ในดคีแรงงานนั้น ถ้าเราขอให้ศาลพิจารณา 3 อย่าง ศาลก็จะพิจารณาตัดสิน 3 อย่างเท่านั้น รายการใดไม่ขอ จะไม่พิจารณาให้ แม้กระทั่งศาลท่านเองจะรู้ จะเห็นอยู่เต็มอก คันปากจะพูดให้ คันมือจะเขียนให้ว่า คู่ความน่าจะได้รับอะไรเพิ่ม น่าจะขออะไรเพิ่มหรือขอที่มากกว่านี้ แต่ถ้าเขาไม่ขอเข้ามาในคำฟ้องก็จะสั่งให้เพิ่มจากที่ไม่ได้ขอไม่ได้ เรื่องแบบนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตัดินไว้ว่า ? โบนัสที่มีสิทธิได้ แต่ไม่ได้ขอเข้าไปในคำฟ้อง ศาลท่านว่าท่านไม่มีอำนาจสั่งนอกจากคำฟ้อง ส่วนนามบัตรที่ไม่ระบุว่าขอื่ออะไรคืนบ้าง ท่านตีความว่าเมื่อบกไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอยู่จริง นายจ้างไม่ต้องคืน ตามคำพิพากษาเลขที่ 289/2548 ?

ท่านทั้งหลายครับ หากท่านคิดจะฟ้องใครนั้น ท่านต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า
1. ท่านจะฟ้องใคร ฟ้องลูกจ้าง ฟ้องผู้คำประกัน หรือฟ้องนายจ้าง
2. ประเภทการฟ้องว่าจะฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือ คดีแรงงาน
3. ข้อหาที่เราถูกเลิกจ้างนั้น ต้องรู้ให้ชัดเจนว่า ผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับข้อไหน
4. พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องครบ เช่น หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือน ข้อบังคับการทำงาน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการแถลงต่อศาล
5. สิ่งที่เราจะขอให้ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายนั้นมีอะไรบ้าง เช่น มีค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยตามอายุงาน ( ต่องรู้ด้วยว่าตนทำงานมาแล้วกี่ปี ควรได้รับค่าชดเชยเท่าใด ) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้างของนายจ้าง ดอกเบี้ยของเงินที่ควรได้เหล่านั้นหรือ จะขอให้รับกลับเข้าทำงานตามเดิม
6. ท่านจะฟ้องที่ไหน ฟ้องที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ ฟ้องที่ศาลแรงงาน หรือ ฟ้องตำรวจดี
7. ท่านจะว่าความเอง หรือต้องมีทนายความหรือไม่
8. ถ้าศาลนัดแล้วต้องมาตามที่นัด
9. ถ้าศาลท่านตัดสินแล้วเราไม่พอใจก็ต้องอุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนด
10.เมื่อศาลตัดสินเป็นที่สุดว่าอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามนั้น

ท่านทั้งหลายครับ การฟ้องร้องคดีกันในศาลนั้น สิ่งที่ต้องเสียแน่นอนคือเสียเงิน เสียเวลา เสียภาพพจน์ ชื่อเสียง ซึ่งถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ถ้าจ่ายเงินได้ก็ควรจ่ายไป ถ้าคุยกันได้ก็ควรคุยกันดีกว่า โลกมันกลม สักวันหนึ่งเราต้องเจอกัน ใครจะไปรู้ว่า สักวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งพา อาศัยซึ่งกันและกัน เราจึงควรรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้ ? แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ คุยกันไม่รู้เรื่องจริง หรือ ไม่อยากคุย ก็เอาเถอะครับ ศาลสถิตย์ยุติธรรมมีไว้เพื่อให้ความเป็นธรรม สำหรับทุกท่านอยู่แล้ว ?ด้วยความปรารถนาดี จากสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------