หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

นายจ้างให้ผ่อน จ่ายแทนลูกค้าจนครบจำนวน
? เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ 8 ปี ที่แล้ว แล้วครับ ?
คุณผ่อน?จนลืม บอกผมหลังจากที่นำหมายศาลมาให้ผมดูและถามผมว่า ? ผมต้องจ่าย ไหมครับอาจารย์ ?
เรื่องมีอยู่ว่า...
คุณผ่อน จนลืม ตอนนี้ เป็นพนักงานขายแบตเตอรี่ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่มีนโยบายให้ลูกค้านำแบตเตอรี่ไปขายก่อน
60?วัน แล้วค่อยผ่อนทีหลัง หรือเรียกว่า เครดิต 60 วันนั่นเอง เมื่อครบกำหนดแล้วไม่ว่าลูกค้าจะขายได้หรือขายไม่ได้ ก็ต้องไปเก็บเงินราคาขายนั้น คุณผ่อนก็ทำหน้าที่ขายไปเรื่อย ๆ แผนกเก็บเงินก็ตามเก็บเงินตามหลังไปเรื่อย ๆ แบบนี้ตลอดมา
เวลาผ่านไป 8 ปี มีการตรวจสอบยอดขาย ยอดเก็บเงิน พบว่ามีลูกค้ารายหนึ่งยังไม่จ่ายค่าแบดเตอรี่ที่ว่ารวมเป็นเงิน 50,000 บาท มีชื่อคุณผ่อน จนลืม เป็นพนักงานขาย ผู้จัดการเรียกคุณผ่อนไปถามว่าลูกค้ารายนี้ทำไม ไม่จ่ายเงินและมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า ปรากฏว่าลูกค้าเลิกกิจการไปแล้ว ตามตัวไม่พบ ผู้จัดการจึงให้คุณผ่อน รับผิดชอบ โดยให้คุณผ่อน จ่ายแทนลูกค้าจนครบจำนวน คุณผ่อนไม่จ่าย นายจ้างเลิกจ้างในข้อหาทำให้นายจ้างเสียหาย และนายจ้างไปฟ้องศาลแรงงานให้คุณผ่อน ชำระยอดหนี้ดังกล่าว
ท่านทั้งหลายครับ ปัญหาลักษณะนี้ก็จะมีให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ ลูกจ้างบางคนก็จ่ายไป แต่ส่วนมากก็จะหนีออกจากงานไปกว่านายจ้างจะตามพบ กว่าจะมาฟ้องศาลได้ก็ใช้เวลาหลายเดือน บางรายก็ได้เงินคืน บางรายก็ไม่มีจะคืน คาราคาซังกันซึ่งน่าเห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย
การฟ้องศาลแรงงานนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติม คือ เรื่องอายุความการฟ้องแต่ละเรื่องว่ามีอายุความที่จะต้องฟ้องภายในกี่ปี
ซึ่งแต่ละกรณีจะมีอายุความไม่เท่ากัน อย่างกรณีของคุณผ่อน จนลืม นี้อายุความที่บริษัทจะฟ้องเรียกเงินจากลูกค้ามีอายุความ 5 ปี ?ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 ( 5) ถ้าพ้น 5 ปีไปแล้ว นายจ้างจะฟ้องลูกค้าไม่ได้ และจะฟ้องให้ลูกจ้างรับผิดชอบแทนก็ไม่ได้เพราะ ถือว่าหมดอายุความแล้วกัน การไม่ฟ้องเรียกเงินจากลูกค้านี้ เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างที่จะต้องดำเนินการเอง เพราะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกค้า ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของลูกจ้าง เมื่อนายจ้างไม่ฟ้องลูกค้าจะมาถือว่า ลูกจ้างผิดไม่ได้ จะไล่ลูกจ้างออกด้วยข้อหาว่าทำให้บริษัทเสียหายก็ไม่ได้
ถ้าเลิกจ้างถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องศาลให้นายจ้างจ่ายเงินที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ ซึ่งเรื่องทำนองนี้ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า ?? ?อายุความฟ้องเรียกเงินจากลูกค้ามีอายุความ ?5 ปี ตาม ปพพ.ม.193/33?? ( 5 ) การที่นายจ้างเข้าใจผิดเองว่ามีอายุความ 2 ปี และไม่ได้เรียกจากลูกค้าภายใน 5 ปี นั้น ถือว่า หมดอายุความแล้ว จะฟ้องให้ลูกจ้างรับผิดชอบไม่ได้ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามคำพิพากษา เลขที่ 1530-32/2548 ?
คุณผ่อน ได้รับคำตอบกลับไปว่า ?ไม่ต้องจ่ายเงินคืนนายจ้าง และที่นายจ้างเลิกจ้างนั้นให้คุณผ่อนไปฟ้องศาลแรงงานก็จะได้รับเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย? ?คุณผ่อนก็ยิ้มกลับไป
ท่านทั้งหลายครับ เรื่องของคุณผ่อน?จนลืม นี้ เวลาล่วงเลยมาตั้ง 8 ปี แล้ว นอกจากนายจ้างจะไม่ได้เงินจากลูกค้าแล้วต้องมาจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย ให้กับคุณผ่อน อีกด้วย ?เพราะอะไร ??คำตอบ ก็คือ เพราะนายจ้างไม่รู้กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องและอายุความประการหนึ่ง เพราะไม่รู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นประการที่สอง และประการที่สามก็คือ ระบบการตรวจสอบทางบัญชีรายรับ รายจ่ายของบริษัทไม่ดี?จึงต้องเสียเงินถึง 2 ต่อเช่นนี้
ข้อแนะนำผู้ที่เป็นนายจ้างในคดีนี้ คือ
1.????? เพิ่มมาตรการการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้รุดกุมยิ่งขึ้น เมื่อครบกำหนดแล้วต้องตาม เร่งรัดการจ่ายให้ได้
2.????? การเก็บเอกสารการขาย เอกสารการเก็บเงินต้องรัดกุมอย่าให้หาย เรียงลำดับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบติดตาม
3.????? จัดให้มีการตรวจสอบทุกเดือนก่อนปิดเดือน และตรวจติดตามภายในอย่างน้อยทุก 6 เดือน
4.????? เมื่อมีการติดค้าง หรือเกินกำหนด ต้องเกาะติดให้ใกล้ชิด งดส่งสินค้า งดขายในเดือนถัดไป
5.????? จัดให้มีการฟ้องร้องภายในกำหนด เช่นถ้าจ่ายภายใน 6 เดือนขึ้นไปต้องฟ้องทันที
6.????? พนักงานขายต้องจัดให้มีระบบการค้ำประกันการทำงาน ถ้าเสียหายเรียกเงินจากผู้ค้ำประกันแทนได้
7.????? จัดให้ลูกค้ำเงิน หลักทรัพย์ มาค้ำประกันสินค้า
ส่วนเรื่องไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้เรื่องอายุความ ไม่รู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน นั้น ก็ต้องจัดเวลาเข้าอบรม เข้าสัมนาบ้าง หรือ มอบให้คนที่เขามีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดำเนินการแทนตนก็ได้ จะได้ไม่ผิดอีก
? รู้กฎหมาย ทำตามกฎหมาย ไม่เสียเงินหรอกครับ??ทำไปโดยไม่รู้ ก็จะถูกกฎหมายเล่นงานเอาอย่างนี้แหละ ?


ด้วยความปรารถนาดี จากสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------