หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ถ้าตนเองเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมหรือไม่ ?
? อาจารย์..แล้วอย่างนี้หนูก็จ่ายเงินฟรีนะสิ..?
เสียงของคุณพิสมัย ใจดี พยาบาลสุดสวย ตัดพ้อผม ก่อนที่จะฟังผมเล่าจบ
เรื่องมีอยู่ว่า...
คุณพิสมัย ใจดี พยาบาลสุดสวยคนนี้รับราชการเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง และมารับจ้างเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอีกแห่งหนึ่ง ในวันที่เงินเดือนของโรงพยาบาลเอกชนออก เธอถูกหักเงินสมทบประกันสังคมตามที่ประกันสังคมกำหนดด้วย ก็เลยไม่เข้าใจว่า คุณพิสมัย มีคำถามผม
2 ข้อ คือ

1.????? ตนเองเป็นข้าราชการได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม ?ทำไมโรงพยาบาลจึงหักเงินเดือนส่ง
??????? ประกันสังคมด้วย ?
2.???? เมื่อจ่ายเงินไปแล้ว ถ้าตนเองเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมหรือไม่ ???
กรณีข้างต้นนี้ ถ้าคุณพิสมัย เป็นพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบาลอย่างเดียว ก็ไม่ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม แต่เมื่อคุณพิสมัย มาทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งจดทะเบียนเป็น ? บริษัท ? เอกชนประกันสังคมจึงถือว่าเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายที่ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมเหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไป พนักงานหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลเอกชนทุกคนที่มีรายได้จากการทำงานในโรงพยาบาลเอกชนนั้น ?จึงต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วย
คำถามต่อมาว่า ถ้าคุณพิสมัย เจ็บป่วย?เสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ จะเบิกค่ารักษาพยาบาล เบิกค่าทำศพ เบิกเงินค่าคลอดบุตร บำเหน็จชราภาพหรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากประกันสังคมได้หรือไม่ ????คำตอบก็คือ เมื่อกฎหมายบังคับให้คุณพิสมัยส่งเงินสมทบ กฎหมายก็ต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้คุณพิสมัย เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเรื่องลักษณะเดียวกันกับเรื่องคุณพิสมัย?ใจดีนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานเคยตัดสินไว้แล้วว่าข้าราชการที่มีรายได้จากบริษัทเอกชน จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วย ตามคำพิพากษา เลขที่?875/2548
ท่านทั้งหลายครับ การเจ็บป่วย การเสียชีวิตนั้น เลือกไม่ได้?ห้ามไม่ได้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเอกชน เพื่อนข้าราชการนั้นถือว่ารัฐบาลดูแลจ่ายให้ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ แต่ลูกจ้างเอกชนนั้น ต้องช่วยเหลือตัวเอง ถ้าครอบครัวมีเงิน มีฐานะดี ก็จะไม่เดือดร้อน พอที่จะเข้าโรงพยาบาลดี ๆ มีหมอเก่ง ๆ รักษาชีวิตของตนได้
แต่ลูกจ้างที่ไม่มีเงิน ฐานะไม่ดี เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่สามารถพึ่งพาใครได้ ระบบประกันสังคมจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกจ้าง??? ทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและได้รับการช่วยเหลือในปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นเบื้องต้นอื่น ๆ ด้วย แต่เงินที่นำมารักษาพยาบาลหรือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือปัจจับเบื้องต้นนั้นลูกจ้าง ต้องจ่ายเงินสมทบเข้า ? กองทุนประกันสังคม ?เอง ผู้ประกันตนบางคน ?ส่งเงินสมทบขั้นต่ำแค่เดือนเดียวแล้วโชคร้ายเสียชีวิต ก็ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตถึง 40,000?บาท นับเป็นพันเท่า หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง?หรืออุบัติเหตุต้องผ่าตัดใหญ่ ต้องใช้เงินเป็นแสน ถ้ามีประกันสังคมก็ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว อย่างนี้ต้องถือว่าได้กำไร เกินคุ้มแล้ว และถือว่าระบบประกันสังคมเป็นระบบที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ดีที่สุด?? ผมจึงขอเชิญชวนให้เพื่อน?ๆ ทุกคนเห็นอานิสงฆ์ ของการส่งเงินสมทบประกันสังคมว่า เงินที่ท่านจ่ายไปนั้นประกันสังคมนำไปช่วยชีวิตคนอื่นได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนในแต่ละปี?ซึ่งถือว่าพวกเราได้ทำบุญช่วยชีวิตคนเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ การที่เราไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ตายก็ถือเป็นวาสนาที่ดีแล้ว
? ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ??อโรคยา ปรมลาภา?ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ? ?ผมขออวยพรให้ทุกท่าน รวมถึงคุณพิสมัย ใจดี พยาบาลสุดสวยของผม จงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นที่พึ่งของผมและของผู้ที่เจ็บป่วยตลอดไปครับ ?ด้วยความปรารถนาดี จากสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------