หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ถูกลดตำแหน่งและถูกตัดสวัสดิการตัดรถ ตัดค่าโทรศัพท์
? อาจารย์คะ หนูหนักใจจังเลย ??
ลูกศิษย์คนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาบ่นให้ฟัง ถึงเรื่องที่บริษัทกำลังจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันในเร็ว ๆ นี้
เธอเล่าให้ฟังโดยสรุปว่า คุณชวน ชอบขาย ผู้จัดการฝ่ายขายท่านนี้มีลูกน้อง 100 กว่าคน ?เมื่อก่อนก็ขายได้เป้าหมายดี แต่มักจะทำตามความคิด หรือทำตามวิธีการของตนไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเท่าที่ควร ??มาระยะหลัง ๆ ยอดขายตกมีการวิเคราะห์กันว่า ? เป็นเพราะ สังคม?เศรษฐกิจ เทคโนลี และความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ?บริษัทจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการขายใหม่เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว?แต่คุณชวน ไม่ยอมรับและไม่ทำตามนโยบายใหม่ จึงทำให้ยอดขายตกลงไปอีก ?ฝ่ายบริหารเรียกไปพูดคุยหลายครั้งแล้ว ก็ยังไม่ทำตาม ฝ่ายบริหารคิดจะเลิกจ้าง แต่เห็นแก่ความดีที่เคยทำมาจึงย้ายไปเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม แต่ไม่มีรถประจำตำแหน่งและไม่ได้ค่าโทรศัพท์ ??คุณชวน รู้สึกว่าถูกลดตำแหน่งและถูกตัดสวัสดิการตัดรถ ตัดค่าโทรศัพท์ จึงไม่ยอมไป ??

? ?อาจารย์มีวิธีทำให้เขายอมไหมคะ? เธอถามเข้าประเด็นสำคัญ
ท่านทั้งหลายครับ โบราณกล่าวว่าไว้ว่า.. มหาสมุทรสุดลึกล้ำคณา สายดิ่งทิ้งทอดมาหยั่งได้ ภูเขาสูงอาจวัดวากำหนด จิตใจมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึง..คือ ถ้าเขาไม่ยอม ไม่เข้าใจอะไรซะอย่าง เราจะวัดใจ.. สั่งใจ.. บังคับ ข่มขืนใจใครไม่ได้เลย การที่จะทำให้เขายอม ?ให้เขาเข้าใจก็ต้องแก้ที่ใจ โดยการทำความเข้าใจ ให้เขาเข้าใจ ถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะยอม..เข้าใจไหมครับ ?
? คุณก็อธิบายให้เขาฟังว่า..การเปลี่ยนตำแหน่งจากผู้จัดการฝ่ายขายมาเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการโดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมนั้น หากเป็นงานที่ลูกจ้างทำได้และนายจ้างได้แนะนำ ?ฝึกอบรมให้ตามสมควรแล้วถือว่านายจ้างสั่งเปลี่ยนได้โดยชอบ ไม่เป็นการลดตำแหน่ง .. ส่วนรถประจำตำแหน่งขณะอยู่ฝ่ายขายนั้นบริษัทจัดให้เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบลูกค้าหรือทำงานขาย เมื่อมาทำหน้าที่ธุรการไม่ต้องออกไปพบลูกค้า ก็ไม่จำเป็นต้องมีรถประจำตำแหน่ง ส่วนค่าโทรศัพท์มือถือ บริษัทจ่ายให้เพื่อช่วยเหลือการใช้ติดต่อกับลูกค้าและลูกน้อง 100 กว่าคน เมื่อมาทำหน้าที่ธุรการมีลูกน้องแค่ 3 คนอยู่ในออฟฟิตไม่ต้องติดต่อลูกค้า ไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ จึงงดจ่ายค่าโทรศัพท์ ?ซึ่งทั้ง 3 เรื่อง คือ การย้ายหน้าที่?การขอรถประจำตำแหน่งคืน การงดจ่ายค่าโทรศัพท์ เป็นเรื่องที่นายจ้างสามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย ?..พอที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไหมครับ?
? ถ้าอธิบายแล้ว เขาก็ยังไม่เข้าใจอีก จะทำอย่างไรค่ะ? เธอถามก๊อกสองต่อ
? ก็พูดเป็นหนังสือสิ? ผมหมายถึงการออกคำสั่งให้เขาทำหน้าที่ตามนโยบายใหม่ หรือ สั่งให้เขาไปทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายธุรการ และแนะนำหรือฝึกอบรมวิธีการ ขั้นตอนการทำงานใหม่นั้นเพื่อให้เขาทำได้
? ถ้าสั่งแล้วเขาก็ยังไม่ทำ ไม่ไปอีกละค่ะ แบบว่าเขาก็หัวหมอพอสมควร? เธอถามก๊อกสามต่อและอธิบายเพิ่มว่า คุณชวนท่านนี้มีความรู้ด้านกฎหมายอยู่บ้าง เธอเองก็ไม่อยากทำอะไรบุ่มบ่ามนัก
? ?ถ้าสั่งเป็นหนังสือแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ไม่ไปอีก ก็ออกหนังสือเตือนอีกทีและสำทับไปว่าถ้าฝ่าฝืนไม่ทำตามอีก จะให้พ้นจากการเป็นพนักงานทันที ?
??ถ้าเขาไม่ยอมเซ็นต์ชื่อรับทราบหนังสือเตือนอีกละคะ จะทำอย่างไร ?ผมคาดอยู่ในใจแล้วว่าเธอจะถามก๊อกที่สี่ต่อ
? ?คุณก็อ่านให้เขาฟังต่อหน้าพยาน 1 คน อ่านจบก็บันทีกไว้ในท้ายหนังสือว่าอ่านให้ฟังเมื่อวันที่ เวลาใด ต่อหน้าพยานชื่ออะไร?คนอ่านและพยานลงชื่อกำกับไว้ ?หรือส่งหนังสือเตือนไปที่บ้าน หรือ ติดประกาศในแผนกที่เขาทำงานอยู่ก็ได้ ?
? ถ้าเตือนล้วไม่ทำตามอีกล่ะคะ อาจารย์ ? เธอถามก๊อกห้าตามมาติด ๆ
? คุณก็ไปเปิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541 มาตรา 119 ( 4 )หรือ เปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ดูและทำตามนั้น ?
? หมายถึงเลิกจ้างทันที โดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ใช่ไหมค่ะ ? เธอถามย้ำเพื่อความมั่นใจว่า เข้าใจถูกต้อง..
? แล้วถ้าเขาไปฟ้องศาลแรงงานจะทำอย่างไรค่ะ? เธอถามก๊อกที่หกต่อ ( ถามซะจริง )
? คุณก็รวบรวมคำสั่งย้าย เอกสารการฝึกอบรม หนังสือเตือน ?ผลงานขายแต่ละเดือนโดยเฉพาะเดือนที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขายไม่ได้เป้าหมาย ?นำไปแถลงต่อศาล ?ศาลท่านจะพิจารณาให้ความเป็นธรรม ?
? บริษัทมีทางชนะคดีไหมคะ..? เธอยังถามต่อเป็นก๊อกที่เจ็ด อย่างไม่ลดละ
? การแพ้หรือชนะคดี จะฟันธงวันนี้เลยไม่ได้ครับ ?ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดจะแถลงเหตุผล นำพยานหลักฐานไปแสดงให้ศาลเชื่อได้มากกว่ากันวันนี้คุณลองทำตามลำดับที่ผมแนะนำก่อน ถ้าถึงขั้นฟ้องศาลกันเมื่อไหร่แล้วค่อยมาปรึกษากันอีกที?
ท่านทั้งหลายครับ เหตุการณ์ลักษณะนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานเคยตัดสินว่า เป็นการย้ายที่เป็นธรรมแล้ว การที่ลูกจ้างไม่ไปทำงานที่ใหม่ และนายจ้างได้เตือนเป็นหนังสือแล้วลูกจ้างก็ยังไม่ไปอีก ถือเป็นความผิดซ้ำคำเตือนและขัดคำสั่งอันชอบธรรมของนายจ้าง เลิกจ้างได้ ...ส่วนค่าน้ำมันรถและค่าโทรศัพท์เป็นการได้มาเพราะตำแหน่งที่จำเป็นต้องออกตลาด และต้องติดต่อกับลูกน้อง เมื่อไม่ได้ออกตลาด ไม่จำเป็นต้องจ่าย ตามคำพิพากษาเลขที่ ?364/2548
ท่านครับเรื่องแบบนี้สาเหตุหลัก ๆ จะมาจากแนวความคิด วิธีการทำงานไม่ตรงกัน ถ้าปรับใจเข้าหากันไม่ได้ ก็แยกกันเดินทางใครทางมัน วันที่ที่แยกกันบางคนก็ได้รับเสบียงติดไม้ติดมือไป บางคนก็ไปมือเปล่าบางคนก็จากไปอย่างเงียบเชียบ บางคนก็ไปตีกลองร้องทุกข์ที่ศาลไคฟง ( ศาลแรงงาน ) การแพ้ ชนะ ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย
?? ?ความสำเร็จ ไม่อาจทำคนเดียว ฝ่ายเดียว หรือ ทำแต่ตามใจตนเองได้ ?ต้องอาศัยคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ อย่างเข้าใจ อย่างพร้อมเพรียง ?เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ?หากเมื่อใดคิดคนละอย่าง ทำกันคนละทาง ผลสุดท้ายก็ต่างคนต่างเดินเช่นนี้แล.. ??
?


ด้วยความปรารถนาดี จากสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------