หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

นายจ้างสั่งไปทำงานให้บริษัทน้องชาย ลูกจ้างไม่ไป ผิดฐานขัดคำสั่งหรือไม่...?
?

? ไม่ใช่บริษัทอื่นที่ไหนหรอกครับ บริษัทน้องชายผมเอง.. ?
คุณรวยล้น รวยนิรันดร์ เจ้าของโรงงานแปรรูปเหล็กแห่งหนึ่งนำเรื่องถูกลูกน้องฟ้องศาลแรงงาน มาปรึกษาผมว่าจะทำยังไงดี


เรื่องมีอยู่ว่า...
โรงงานย่อยกระดาษของคุณรวยลัด น้องชายของคุณรวยล้น มีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำมากขึ้นเพราะฝนตกทุกวัน ไม่มีที่เก็บ ที่ตากกระดาษ จึงต้องย่อยให้เสร็จวันต่อวัน แต่คนงานไม่พอจึงมาขอพี่ชายให้ส่งคนไปช่วย คุณรวยล้น จึงสั่งให้ นายแข็ง แรงน้อย..นายจ่อย เดินไม่ไหว ..นายไว เชื่องช้า ..นายมา ไม่ได้กลับ..นายรับ ไม่มีจ่าย รวม 5 คน ไปช่วยงานน้องชาย แต่ทั้ง 5 คนเห็นว่าโรงงานกระดาษนั้นอยู่ไกล ไปกลับลำบาก และงานย่อยกระดาษก็มีความสกปรก เหม็นมากอีกด้วย เคยไปช่วย 2 ? 3 ครั้ง ทนไม่ไหมกินข้าวไม่ได้เลย จึงบอกคุณรวยล้นว่าไม่ไป คุณรวยลัดก็โทรมาเร่งจะเอาคน คุณรวยล้นโมโห ที่ลูกน้องขัดคำสั่งจึงไล่ออกทันทีทั้ง 5 คน ทั้ง 5 คน ไม่มีที่ไปก็เลยหลงไปที่ศาลแรงงาน ฟ้องเรียกค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คุณรวยล้นยิ่งโมโห ทำอะไรไม่ถูกก็หลงมาบ่นกับผม ? ลูกน้องผม ผมสั่งไม่ได้เลยหรืออาจารย์ ? .

ท่านทั้งหลายครับ...ผมเคยบอกแล้วว่า โมโห โกรธา พาไปเสียตังค์..แล้วก็เกิดซ้ำอีกจนได้

เรื่องในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นกับบริษัทที่เติบโต มาจากครอบครัวและแตกประเภทธุรกิจออกไป มีโรงงานรับซื้อกระดาษ รับซื้อเศษเหล็ก มีโรงงานผลิตของเล่นเด็ก โรงงานผลิตหวี กิ๊บหนีบผม ..ไปเรื่อย ๆ ซึ่งถือว่ากิจการเหล่านี้เป็นกิจการต้นทุนต่ำ ทั้งด้านวัตถุดิบและด้านแรงงาน แต่มีกำไรสูง แต่ละกิจการก็แยกกันจดทะเบียนคนละบริษัท มอบให้เสี่ยใหญ่ ..เสี่ยเล็ก ..หมวยเล็ก อากู๋ อาอื้ม ช่วยดูแลกันคนอย่าง สองอย่างขาดแคลนอะไรก็ยืมกันก่อนได้ รวมถึงเรื่งคนงานก็ย้าย ยืม ให้กันและกันเรื่อยมา

การพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มเครือญาติแบบนี้ ถ้าไม่เอาประเด็นกฎมายมาจับ ก็พอทำได้อยู่ ถ้ากิจการของ ทั้ง 2 ที่ อยู่ใกล้กัน ไม่เดือดร้อนเรื่องการเดินทาง ไม่เดือดร้อนเรื่องเหม็น ก็น่าจะช่วยกันได้ครับ เข้าลักษณะ น้ำพึ่งเรื่อ เสือพึ่งป่า แต่เมื่อไกลกันคนละที่ มีความเหม็น จนร่างกายรับสภาพไม่ไหวถึงกับกินข้าวไม่ได้ ลูกจ้างจึงไม่อยากไป ถ้านายจ้างไม่รู้กฎหมายเรื่องการสั่ง การย้ายแบบนี้ก็ไม่เป็นไร แต่โดยจิตสำนึกแล้ว ก็ต้องหยุดคิดพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมว่า ทั้งไกล ทั้งเหม็นแบบนี้ตัวเองจะไปไหม..?

กลับมาดูคำถามถามของคุณรวยล้นกันต่อครับว่า..จะต้องจ่ายเงินให้ 5 เสือที่ไปฟ้องศาลนี้หรือไม่ ..??? คำตอบ คือ จ่ายแน่นอน 1000 % ครับ ไม่มีทางรอดอื่นเลย เพราะเรื่องการสั่งให้ทำงาน กับ การย้ายงาน หรือ สถานที่ทำงาน หรือ การไล่ออกนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหลักปฏิบัติอยู่ว่าทำอะไรได้แค่ไหน

ทั้ง 5 เสือนั้นเป็นลูกจ้างของคุณรวยล้น คุณรวยล้นมีอำนาจสั่งให้ทั้ง 5 เสือทำงานได้แน่นอนครับ..แต่ต้องเป็นงานในกิจการของคุณรวยล้น และเป็นการทำงานในหน้าที่ประจำตามที่คุณรวยล้นตกลงจ้างเขาเท่านั้น การสั่งให้ไปทำงานในกิจการน้องชายซึ่งเป็นคนละกิจการกับของนายจ้าง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ลูกจ้างไม่ไป ถือว่าไม่ขัดคำสั่ง ไม่มีความผิด เมื่อไม่มีความผิดไปไล่เขาออกก็ต้องจ่ายเงินให้เขาทั้งค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย
ลักษณะเดียวกันกับเรื่องของคุณรวยล้นนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานเคยตัดสินเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่า นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานให้นายจ้างอื่น ซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่ประจำเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ไม่ถือว่าลูกจ้างขัดคำสั่ง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบ จึงให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างตามฟ้อง ตามแนวฎีกาเลขที่
... 536-542/2538

คุณรวยล้น ก็นำเงินไปจ่ายให้ทั้ง 5 เสือให้ถูกต้อง จะให้วันนี้ เรื่องก็จบวันนี้ แต่ถ้าจะรอให้ศาลสั่ง อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีกส่วนหนึ่งครับ

เรื่องการย้ายงานลูกจ้างแบบนี้ขอแถมให้อีก 2 เรื่อง เผื่อจะได้ไม่หลงไปทำผิดอีกคือ การย้ายไปทำงานในกิจการอื่น ถ้าลูกจ้างยินยอมไป ก็ถือว่าทำได้ แต่ถ้าเขาไม่ยอม ทำไม่ได้ครับ แม้แต่ในบริษัทในเครือถ้าขาไปยินยอม แต่ขาย้ายกลับเขาไม่ยินยอมกลับ ก็สั่งเขาให้กลับไม่ได้

ซึ่งเรื่องการย้ายไป ไม่ย้ายกลับนี้ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได้พิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่า เดิมทำงานกับบริษัท ก แล้วโอนมาทำงานที่บริษัท ข ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและลูกจ้างยินยอม ต่อมาจะโอนกลับบริษัท ก แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม ไม่ไปทำงาน ไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ไม่ร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายเงิน..ตามแนวฎีกาเลขที่ 1343/2526

หรือในกรณีที่บริษัทปัจจุบัน ปิดกิจการ จะโอนลูกจ้างไปทำงานที่บริษัทอื่น แต่ลูกจ้างไม่ได้ ถือว่าลูกจ้างไม่ผิด บริษัทที่ปิดกิจการต้องจ่ายค่าจ้างให้หรือต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย เพราะเรื่องลักษณะนี้ ศาลฎีกาได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่า บริษัท ก ปิดกิจการโอนลูกจ้างไปทำงานที่บริษัท ข แต่ลูกจ้างไม่ยินยอมและไม่ไป บริษัท ก ไม่ให้ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้าง ถือว่าเลิกจ้างแล้ว.ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง..ตามแนวฎีกาเลขที่ 1766-71/2544

ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ จะชี้ให้เห็นว่าอำนาจของนายจ้างนั้น มีอำนาจสั่งเฉพาะในกิจการของตนเอง หรือถ้ามองภาพใหญ่ ..ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็สั่งได้ในเฉพาะประเทศตนเอง งานของรัฐมนตรีคนไหน ก็สั่งเฉพาะรัฐมนตรีคนนั้น จะไปสั่งข้ามประเทศ ข้ามกระทรวงไม่ได้ครับ

? ถ้าสั่งย้ายข้ามกิจการ ข้ามประเทศได้ ป่านนี้นายกฮุนเซนของกัมพูชา คงมาสั่งให้รัฐมนตีไทย โอนประเทศไทยไปเป็นเมืองขึ้นของเขาไปแล้ว ?


ด้วยความปรารถนาดี จากสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------