หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เป็นลูกจ้างหรือเจ้าของกันแน่ ?
?

? ไม่ไหวครับ ถ้าโรงงานผมมีคนแบบนี้ สัก 10 คน โรงงานผมเจ๊งแน่เลย ..?

 

คุณปล่อยปละ ละเลย ผู้จัดการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง บ่นให้ผมฟังถึงพฤติกรรมของประธานสหภาพแรงงาน ที่ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของโรงงานซะเอง ? ขนาดผมเป็นผู้บริหารเอง ผมหยุดงานไม่ถึง 5 วันเลย แต่เขาเป็นลูกจ้างแท้ ๆ หยุดงานไปปีละ 80 กว่าวัน ?

 

เรื่องมีอยู่ว่า ...
นายสิบ ยอดแสบ เป็นพนักงานแผนกขึ้นรูปชื้นส่วนยานยนต์ . เป็นประธานสหภาพแรงงาน ..เป็นกรรมการลูกจ้าง..เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน..และช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้ เขายังลงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.. ด้วย เนื่องจากนายสิบ ยอดแสบคนนี้ มีตำแหน่งเยอะจึงหยุดงานมาก มีสถิติ มีพฤติกรรมดังนี้

  • ปี ก่อน หยุดงานรวม 50 วัน แยกเป็น ป่วย ลากิจ 30 วัน ไปเป็น

ผู้พิพากษาศาลสมทบ 20 วัน

  • ปี ที่ผ่านมา หยุดรวม 130 วัน แยกเป็น ป่วย กิจ 30 วัน ไปเป็น ผู้พิพากษาสมทบ 80 วัน ไปสมัครและหาเสียง ส.. 20 วัน อันหลังนี้ยื่นใบลาทิ้งไว้แล้วไปสมัครโดยที่บริษัทยังไม่ได้รับอนุมัติ

ผู้จัดการโรงงานท่านนี้ ถามว่า จากสถิติดังกล่าว บริษัทจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือเงินใด ๆ จะได้หรือไม่ ?


ผมฟังสถิติแล้วก็ ? อึ้งกิมกี่ ? เอาเหมือนกัน สมแล้วหละที่ผู้จัดการโรงงานจะบ่นให้ฟังหลังจากที่เล่าจบ ถ้าดูจากสถิติข้างต้นแล้ว ไม่ว่าบริษัทไหน ก็อยากจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายตังค์ทั้งนั้น ถ้าประเมินคร่าว ๆ แล้ว ผมก็แนะนำว่าเลิกจ้างได้หลายสาเหตุ เช่น

  1. ข้อหา กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ? ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 หรือ

  2. ในช่วงที่เขาไปสมัคร ส.. 20 วัน โดยไม่ได้รับอนุมัตินั้น ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ไม่มีเหตุอันควร เลิกจ้างข้อหาละทิ้งหน้าที่ 3 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร ตาม พรบ.คร. 2541 มาตรา 119 ได้เลย หรือ

  3. ออกหนังสือเตือนเรื่องการหยุดงานมาก หยุดงานผิดระเบียบ ดักรอไว้ก่อน ถ้าหยุดผิด หยุดมากอีก ก็ถือว่าผิดซ้ำคำเตือน ก็เลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินตามที่ปรารถนา

 

แต่ขอย้ำครับว่า ? ไม่ว่าจะเป็นการเตือนเป็นหนังสือหรือ การเลิกจ้างต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อน เพราะเขาเป็นกรรมการลูกจ้าง ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์..?

 

 

ผมถามต่อว่า ? ระหว่างนี้มีการยื่นข้อเรียกร้องหรือมีข้อพิพาทแรงงานอยู่ไหม ? เพราะมีกฎหมายห้ามเลิกจ้างระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้องหรือมีข้อพิพาทแรงงาน ที่เป็นข้อห้ามสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เขาบอกว่า ? ไม่มีข้อเรียกร้อง ไม่มีข้อพิพาทแรงงานในช่วงนี้ครับ ? ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ จึงแนะนำให้ลองไปพิจารณาว่าจะเลิกจ้างอย่างไรตามข้อแนะนำข้างต้น ?

 

เพื่อนๆ ที่เป็นประธานหภาพแรงงาน..เป็น กรรมการสหภาพ..เป็นกรรมการลูกจ้าง..เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานที่รักทุกท่าน ตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งเสริมของท่าน แต่ตำแหน่งหลักของท่าน คือ ท่านยังเป็นลูกจ้างของนายจ้าง ที่มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบต้องทำงาน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้างเต็ม 100 % นายจ้าง จ้างท่านก็เพื่ออยากได้ผลงานจากการทำงานของท่าน จะถือเอาหน้าที่เสริมนั้นมาทำให้หน้าที่หลักเสียไปนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะ ไม่ควรอย่างยิ่ง

 

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ท่านเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านยิ่งจะต้องทำงาน ทำหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับพนักงานอื่นด้วย

 

การขาดงานมาก หยุดงาน ไปทำหน้าที่เสริมมากกว่าหน้าที่หลัก เช่นนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานเคยพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า ลูกจ้างกระทำความผิดร้ายแรง ศาลอนุญาตให้นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามคำพิพากษาเลขที่ 5209/2537

 

ขั้นตอนก่อนการเลิกจ้างที่ดีที่สุดนั้น ขอแนะนำ ดังนี้ครับ

  • ต้องเป็นความผิดที่ชัดเจน ร้ายแรงจริง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 หรือ ตามปพพ. มาตรา 583 หรือ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้

  • มีพยาน หลักฐานที่ทำผิด ข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ครบ

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานให้รอบคอบ มั่นใจก่อน การเลิกจ้างคนระดับนี้ไม่ธรรมดา เพราะเขาจะรู้กฎหมาย รู้ช่องโหว่ รู้ข้อต่อสู้มากกว่าเรา จึงต้องรอบคอบเป็นพิเศษ

  • ใช้ห้ลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี พูดกับเขาดี ๆ อธิบายผลเสีย ให้เขาเข้าใจก่อนดีกว่า ถ้าเขาเข้าใจแล้วเขา ลาออกเองจะเป็นการดีที่สุด เพราะคนระดับผู้พิพากษา.. คนระดับ ส.. ( .. สอบตก ) พูดไม่ยากหรอกครับ เขาชอบคนพูดด้วยดี ๆ ยกย่อง ให้เกียรติเขาสักนิด เขาก็ลาออกแล้ว ..แต่ถ้าพูดไม่ดี แจ้งเลิกจ้างทันที เขาอาจจะเสียหน้า เสียศักดิ์ศรี เขาอาจจะสู้ตายก็ได้ ..?

 

? การลงชื่อในใบลาออกนั้นไม่ยากหรอกครับ ?ยากตรงที่จะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจ และเต็มใจลาออกด้วยตัวเขาเอง ?

ด้วยความปรารถนาดี จากสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------