หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

นวดแผนไทย
ชื่ออาชีพอิสระ นวดแผนไทย

เป็นการนวดแบบชาวบ้านหรือแบบพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมได้สะดวก กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี สดชื่นกระปรี้กระเปร่าและผ่อนคลายจิตใจ รวมทั้งรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆ เช่น เคล็ดขัดยอก รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ฯลฯ

เงินลงทุน ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเช่าสถานที่ในการเปิดให้บริการ (โดยทั่วไปการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000–3,000 บาท)

รายได้ ขึ้นอยู่กับความขยัน ฝีมือและประเภทของผู้มาใช้บริการ เช่น ถ้าผู้มาใช้บริการเป็น ชาวบ้านทั่วไป ชั่วโมงละ 50 - 100 บาท นักท่องเที่ยวตามสถานประกอบการ ชั่วโมงละ 100 - 300 บาท (อาจถูกหักค่าบริการให้แก่เจ้าของสถานที่ 20 - 30%)

อุปกรณ์ ที่นอน หมอน น้ำยานวด ลูกประคบ

แหล่งจำหน่าย ร้านขายอุปกรณ์และวัตถุดิบเกี่ยวกับน้ำยาชุบ ถนนวรจักร
ลูกประคำดีควาย - จำหน่ายตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไป


วิธีดำเนินการ

1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดแผนไทย หรือผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมอย่างน้อย 30-75 ชั่วโมง หรือ 15-45 วัน
แล้วจึงฝึกฝนประสบการณ์เพื่อยกระดับฝีมือต่อไป
2. เมื่อมีความรู้แล้ว สามารถประกอบอาชีพโดย
- เปิดบริการนวดที่บ้าน หรือรับจ้างนวดตามบ้านผู้ใช้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียง
- เช่าสถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งชุมชนเพื่อให้บริการ
- รับจ้างนวดตามสถานประกอบการทั่วไป วัดหรือแหล่งท่องเที่ยว
- ในแต่ละวันจะสามารถนวดได้เต็มที่ 8-10 คน/ชั่วโมง


สถานที่ฝึกอบรม
1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์
3. วัดสามพระยา
4. วัดมหาธาตุ
5. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. โครงการฟื้นฟูการนวดไทย
7. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปากเกร็ด

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00096


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------