หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

บริการตัดเย็บ เปลี่ยนทรงเสื้อผ้า
ชื่ออาชีพอิสระ บริการตัดเย็บ เปลี่ยนทรงเสื้อผ้า

เงินลงทุน ประมาณ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยวันละประมาณ 200 บาท/วันขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง)

อุปกรณ์ จักรเย็บผ้า กระสวย เข็ม ด้าย กรรไกร สายวัด ไม้บรรทัด ชอล์กสี น้ำมันจักร


วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาและเรียนขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อให้มีความรู้เป็นพื้นฐานในการเย็บเสื้อผ้าจากสถานที่ฝึกอบรม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. หาทำเลที่ตั้ง ซึ่งควรอยู่ในที่ชุมชน/ริมถนน
3. จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบริการตัดเย็บ เปลี่ยนทรงเสื้อผ้า ถ้าเริ่มดำเนินการใหม่ๆ อาจหาจักรเย็บผ้ามือสองมาใช้ก่อน
4. การบริการลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงต่างๆ ของเสื้อผ้าให้ได้ตามความต้องการของ ลูกค้า ต้องให้บริการที่รวดเร็ว ราคาไม่แพงและงานประณีต
5. ติดป้ายรับบริการให้ลูกค้าเห็นเด่นชัด
6. ดูแลและเช็ดทำความสะอาดจักรเย็บผ้า อย่าให้มีเศษด้ายและฝุ่นจับมากเกินไป เพื่อยืดอายุการใช้งานของจักรเย็บผ้า

ตลาดจำหน่าย หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ตึกแถว

ข้อแนะนำ
1. ควรฝึกฝีมือการเย็บเสื้อผ้า ให้มีความชำนาญพอสมควร เพื่อบริการให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ต้องรวดเร็ว ราคาไม่แพง
2. เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ ควรซื้อจักรเย็บผ้ามือสอง เพราะจะลดต้นทุนได้มาก
3. ต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยดีเพื่อให้ประทับใจลูกค้า


สถานที่ฝึกอบรม
1. โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2613-7177, 0-2613-7178, 0-2613-7191
2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ โทร. 0-2211-2052, 0-2211-2056
3. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช โทร. 0-2281-0545, 0-2282-8531 – 2
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง กรมอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค
5. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-2392-2486, 0-2381-0025 - 32 ต่อ 21
6. มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง โทร. 0-2915-0248
7. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โทร. 0-2929-2301 - 10 ต่อ 111, 125

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00099


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------