หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

บริการถ่ายเอกสาร
ชื่ออาชีพอิสระ บริการถ่ายเอกสาร

เงินลงทุน
ประมาณ 70,000 - 150,000 บาท
- เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง ราคาประมาณ 60,000 บาท ประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสาร ประมาณ 30 แผ่น/นาที เครื่องใหม่ราคาประมาณ 150,000 บาท
- วัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

รายได้
เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 - 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งร้าน)

อุปกรณ์
เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

วิธีดำเนินการ

1. ทำเลที่ตั้งร้าน ซึ่งควรอยู่ในที่ชุมชน / ใกล้สถานที่ราชการ / ใกล้สถานศึกษา
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เพราะประ-สิทธิภาพของเครื่องที่แตกต่างกัน ราคาก็จะแตกต่างกันด้วย
3. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องและการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานจากพนักงานของบริษัท ที่ทางร้านได้สั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
4. สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ เช่น A4, B4 เป็นต้น
5. จัดร้านให้ลูกค้าสามารถเห็นเครื่องถ่ายเอกสารได้ชัดเจน หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัด
6. อัตราค่าถ่ายเอกสาร ให้คิดตามขนาดกระดาษต้นแบบและลักษณะของการถ่ายเอกสาร เช่น
- กระดาษ A4 ราคาแผ่นละ 0.75 -1.00 บาท
- กระดาษ B4 ราคาแผ่นละ 1.50 - 2.00 บาท
- ย่อ ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
- ขยาย ราคาแผ่นละ 2.00 บาท (โดยต้นทุนอยู่ระหว่าง 40 - 50 สตางค์ / แผ่น)
7. คอยดูแลตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง และหากมีไฟสัญลักษณ์ปรากฏเตือนบนแผงหน้าปัด ควรหยุดใช้งานทันที และตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
จนไฟสัญลักษณ์นั้นหายไป จึงใช้งานต่อไป

ข้อแนะนำ

1. ควรให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ โดยอาจมีบริการเสริม เช่น รับเข้าเล่ม ทำปกรายงาน หรือรับพิมพ์งานร่วมด้วย
2. เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ ควรใช้เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง เพราะจะลดต้นทุนลงได้มาก
3. หากมีทุนไม่พอในการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร อาจใช้วิธีเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแทนการซื้อก็ได้ โดยทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเป็นรายแผ่น แผ่นละ 80 สตางค์
แต่ควรปรับเพิ่มอัตราค่าถ่ายเอกสารด้วย

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00100


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------