หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ร้านเช่าวีดีโอ
ชื่ออาชีพอิสระ ร้านเช่าวีดีโอ

เงินลงทุน ประมาณ 1,200,000 บาท (รวมทุกบริษัทแและค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลัง) ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องกรอเทป เครื่องอัดวิดีโอ โทรทัศน์ วิดีโอ ค่าตกแต่งร้าน และเงินลงทุนหมุนเวียน

รายได้ ประมาณ 5,000 บาท/วันขึ้นไป

อุปกรณ์ โทรทัศน์ วิดีโอ ม้วนเทปหนัง Master ม้วนเทปเปล่า เครื่องกรอเทป เครื่องอัดวีดีโอ


แหล่งจำหน่าย CVD Vidio, ST Vidio และ SQUAR Vidio โทร. 0 –2562-0514-8
RIGHT PICTURE โทร. 0 –2295- 2116-19

วิธีดำเนินการ
1. หาทำเลเปิดร้าน ซึ่งต้องอยู่ในเขตย่านชุมชุนหนาแน่น / ย่านธุรกิจ/ ตลาด / หมู่บ้านใหญ่ๆ
2. เมื่อหาทำเลที่ตั้งร้านได้แล้ว จึงติดต่อไปยังบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนัง ซึ่งมีอยู่ 2 - 3 บริษัท ที่ครองตลาดอยู่โดยบริษัทจะสอบถามถึงทำเล ที่ตั้งของร้านที่จะเปิด
แล้วจะแนะนำให้ติดต่อกับตัวแทนของบริษัทที่รับผิดชอบในโซนนั้น ๆ
3. บริษัทจะให้คำแนะนำในส่วนของทำเลเปิดร้านวิธีการหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ดังนี้
- CVD, ST และ SQUAR เดือนละ 64,330 บาท โดยบริษัทจะส่งหนังใหม่ให้ประมาณ 118 เรื่อง/เดือน และค่าลิขสิทธิ์หนังสารคดี เดือนละ 3,600 บาท
จะได้สารคดีจำนวน 12 เรื่อง และจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์หนังย้อนหลังอีก 6 แสนบาท
- RIGHT PICTURE เดือนละ 37,000 บาท บริษัทจะส่งหนังใหม่ให้ 62 เรื่อง/เดือน โดยบริษัทจะส่งให้ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี และจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลัง
4 เดือน (ประมาณ 148,000 บาท)
4. เมื่อตกลงชำระเงินค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งม้วนเทปมาสเตอร์ให้ จากนั้น ทางร้านจะต้องนำม้วนมาสเตอร์ไปอัดลงในม้วนเทปเปล่า ตามจำนวนสติ๊กเกอร์
ที่ทางบริษัทมอบให้มาพร้อมกับโปสเตอร์หนังเรื่องนั้น ๆ
5. ควรได้ดูภาพยนตร์ทุกเรื่อง หรือควรได้อ่านเรื่องย่อ เพื่อจะได้แนะนำลูกค้าเพราะลูกค้าบางรายอาจต้องการให้ทางร้านแนะนำหนัง เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะต้องทราบถึง
รสนิยมของลูกค้าว่าชอบดูหนังประเภทไหน จะได้แนะนำได้ถูกใจลูกค้า
6. นำโปสเตอร์หนังมาติดให้ลูกค้าดู เพื่อดึงดูดความสนใจและควรคอยเปลี่ยนโปสเตอร์ให้เป็นหนังใหม่อยู่เสมอรับ สมัครสมาชิกเช่าวิดีโอ ซึ่งปกติจะตั้งราคาไว้ที่ 150
บาทขึ้นไป และจะต้องเสียค่าเช่าเป็นรายม้วนๆ ละ 20 - 30 บาท (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวีดีโอของบริษัทไหนและเป็นม้วนมาสเตอร์หรือไม่)


ข้อแนะนำ
1. ผู้ที่จะเปิดร้านควรมีความสนใจชอบดูหนังอยู่แล้ว เพราะต้องทราบเนื้อหาของหนังเกือบทุกเรื่อง เพื่อจะได้แนะนำลูกค้าได้
2. การเปิดร้านให้เช่าวีดีโอ เป็นงานขายบริการ ดังนั้น จึงควรให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านทุกคนมีความประทับใจในการให้บริการด้วยความ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ลูกค้า
3. คุณภาพของสินค้า เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งจูงใจลูกค้า จึงไม่ควรนำม้วนเทปที่ด้อยคุณภาพมาอัดซ้ำอีก เพราะอาจทำให้เครื่องเล่นวีดีโอของลูกค้าเสียได้

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00104


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------