หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ร้านเช่าหนังสือ
ชื่ออาชีพอิสระ ร้านเช่าหนังสือ

เงินลงทุน ประมาณ 50,000 บาท (ไม่รวมค่าสถานที่)

รายได้ เป็นรายได้จากอัตราค่าเช่าหนังสือต่อวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านจะกำหนด เช่น 3 บาท/เล่ม/วัน 5 บาท/เล่ม/วัน เป็นต้น


อุปกรณ์ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ-เก้าอี้ ตรายางชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน เครื่องเจาะกระดาษ เชือกขาว พลาสติกใสห่อปกหนังสือ สก๊อตเทป


แหล่งจำหน่าย
- นิตยสาร, การ์ตูน ได้แก่ ร้านขายหนังสือทั่วไป ร้านขายการ์ตูน ในห้างสรรพสินค้า และร้านขายหนังสือในสวนจตุจักร
- นวนิยาย ได้แก่ ร้านขายหนังสือในสวนจตุจักร ห้างสรรพสินค้า บริเวณเวิ้งนาครเขษม และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีประมาณต้นเดือนเมษายน
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


วิธีดำเนินการ
1. ผู้ประกอบอาชีพนี้ ควรเป็นคนรักหนังสือหรือชอบอ่านหนังสือ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรพิจารณาทำเลที่ตั้งร้านให้เหมาะสม เช่น แหล่งชุมชน บริเวณใกล้สถานศึกษา หรือติดถนน เป็นต้น
3. จัดและตกแต่งร้านให้โปร่ง สว่าง จัดตั้งชั้นวางหนังสือให้ดูเหมาะสม สะดวกแก่ ผู้ใช้บริการ
4. จัดซื้อหนังสือต่าง ๆ เข้าร้าน ได้แก่ การ์ตูน นวนิยายไทย นวนิยายแปล (จีน-ฝรั่ง) นิตยสาร โดยหากเป็นหนังสือนวนิยายอาจติดต่อกับสำนักพิมพ์โดยตรง
เพื่อให้ส่งรายการหนังสือมาให้ และอาจได้ส่วนลดราคาพิเศษ หรือซื้อตามแหล่งที่มีการลดราคา สำหรับนิตยสาร ควรติดต่อร้านขายหนังสือทั่วไปใกล้ ๆ ร้าน
เพื่อความสะดวกและอาจได้ส่วนลดเป็นพิเศษ
5. เมื่อซื้อหนังสือต่าง ๆ มาแล้ว ควรนำมาเจาะรูร้อยเชือกและห่อปกพลาสติก เพื่อให้ทนทานยิ่งขึ้น
6. ปั้มตรายางชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้านที่หนังสือทุกเล่ม เพื่อกันการสูญหาย
7. วิธีการให้เช่า อาจแบ่งเป็น
- การสมัครเป็นสมาชิก โดยใช้ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมค่าสมาชิกซึ่งแล้วแต่จะกำหนด แต่ไม่ควรแพงเกินไป
- การวางมัดจำ โดยวางเงินเป็นค่ามัดจำกันหนังสือหายจำนวนเท่ากับราคาหนังสือที่จะเช่า เมื่อนำหนังสือมาคืนก็จะหักค่าเช่าออกและคืนเงินจำนวนที่เหลือไป
8. อัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือ เช่น
- นวนิยาย อาจกำหนดตามความเก่า-ใหม่ หรือหากเป็นละครโทรทัศน์ ราคาก็จะ แตกต่างกัน
- การ์ตูนและนิตยสาร อาจกำหนดตามราคาหนังสือตัวเลขหน้าสุด
9. การให้บริการควรรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ เช่น รู้ว่านวนิยายเรื่องใดกำลังจะเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ หรือแนะนำลูกค้าได้ว่าหากชอบ
เนื้อเรื่องประเภทใดควรอ่านเรื่องใด เป็นต้น


ข้อแนะนำ
1. หากมีเงินลงทุนน้อย ก็สามารถเริ่มต้นจากซื้อหนังสือเข้าร้านน้อยๆ แล้วนำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป
2. หนังสือนวนิยาย ควรซื้อชนิดปกอ่อนแทนปกแข็ง เพราะราคาต่างกันมาก
3. ควรรู้วิธีการซ่อมหนังสือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปจ้างซ่อม
4. สำหรับนวนิยาย นอกจากแหล่งจำหน่ายข้างต้นแล้วยังได้แก่ บริษัทสำนักพิมพ์ โชคชัยเทเวศร์ จำกัด โทร. 0-2222-6660, 0-2225-7877
สำนักพิมพ์บูรพาสาส์น โทร. 0-2221-5672, 223-7975 สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม โทร. 0-2509-2077, 509-3176, 0-2946-0379-80
บริษัทรวมสาส์น จำกัด โทร. 0-2221-6483, 0-2226-3808

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00105


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------