หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เลี้ยงกระต่ายขาย
ชื่ออาชีพอิสระ เลี้ยงกระต่ายขาย

เงินลงทุน ตามปริมาณที่เลี้ยง (แม่พันธ์ตัวละ 2,000 บาท)

รายได้ กระต่ายอายุประมาณ 2 เดือน ราคาตัวละ 200 – 500 บาท

อุปกรณ์ กรงสำหรับเลี้ยงกระต่าย , อาหารเม็ด, ที่ใส่อาหารและน้ำ


วิธีดำเนินการ
1. โรงเรือนที่ใช้เพาะเลี้ยงกระต่าย ควรจะทำเป็นลักษณะโปร่ง พื้นโรงเรือนควรเป็นพื้นดิน เพราะสามารถดูดซับของเสียที่กระต่ายถ่ายออกมาได้ดีกว่า ทำให้ไม่มีกลิ่นฉุน
2. ควรจัดแบ่งพื้นที่เลี้ยงกระต่ายออกเป็นกรง ๆ เพื่อสะดวกแก่การดูแลและเพาะพันธ์นั้นเอง
3. อาหารที่ใช้เลี้ยง คือ อาหารเม็ดสำหรับกระต่ายซึ่งมีขายอยู่ทั่วไป หญ้าขน และน้ำสะอาด ให้อาหารเพียงวันละ 2 ครั้ง
4. กระต่ายอายุ 4 เดือนขึ้นไป จะมีรอบการเป็นสัดประมาณรอบละ 14 วัน แล้วเว้นไปประมาณ 3 – 4 วัน ก็จะเป็นสัดอีกรอบ สรุปคือแม่กระต่ายจะเป็นสัดประมาณ 2 ครั้ง
ช่วงที่แม่กระต่ายพร้อมที่ผสมพันธ์นั้น ให้จับกระต่ายไปใส่ไว้ในกรงพ่อพันธ์ ประมาณ 5 นาที แล้วก็นำแม่พันธ์แยกจากกรงพ่อพันธ์
5. แม่กระต่ายจะตั้งท้องนานเฉลี่ย 28 – 32 วันก็จะคลอด ช่วงที่แม่กระต่ายคลอดลูกออกมาแล้วห้ามเข้าไปวุ่นวายกับกระต่ายโดยเด็ดขาด กระต่ายจะเกิดอาการเครียด
กระต่ายบางตัวจะไม่เลี้ยงลูกตัวเองหรือบางตัวอาจกินลูกตัวเอง
6. ให้ลูกกระต่ายที่เกิดมากินนมแม่ประมาณ 30 วัน แล้วให้จับแยกออกมาเลี้ยงต่างหาก กระต่ายที่พร้อมจะออกขายได้นั้นจะมีอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป


ข้อแนะนำ
1. สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ ความสะอาด พื้นโรงเรือนต้องหมั่นกวาดให้สะอาดทุกวัน ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารและน้ำควรหมั่นล้างทำความสะอาด
เพราะอาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้
2. สอบถามรายละเอียดการเลี้ยงเพิ่มเติมได้ที่
- กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2653-4550 –7 ต่อ 3241-2
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และอำเภอ

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00131


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------