หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เลี้ยงสุกร
ชื่ออาชีพอิสระ เลี้ยงสุกร

เงินลงทุน ค่าพันธุ์สุกรประมาณตัวละ 1,000 บาทขึ้นไป (ค่าโรงเรือน ค่าอาหาร ขึ้น อยู่กับสุกรที่เลี้ยง)


รายได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรที่เลี้ยง

อุปกรณ์ พันธุ์สุกร โรงเรือนหรือเล้า รางน้ำ รางอาหาร อาหารสุกร (เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว ข้าวฟ่าง รำละเอียด เป็นต้น)

แหล่งจำหน่าย สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทุกแห่งของกรมปศุสัตว์

วิธีดำเนินการ

พันธุ์สุกรที่นิยมเลี้ยงมี 3 พันธุ์ คือ ลาร์จไวท์ แลนด์เรซและดูรอก เริ่มจากซื้อ
ลูกสุกรช่วงอายุที่หย่านมแล้ว คือ ประมาณ 28 วันขึ้นไป มาเลี้ยง เมื่อนำสุกรมาถึง โรงเรือน ควรแยกสุกรใหม่เลี้ยงไว้ต่างหากจากสุกรเดิม ประมาณ 15 วัน เพื่อป้องกันการนำโรคมาติดต่อ แล้วฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ โรคปากและเท้าเปื่อยให้สุกรใหม่

- สุกรพ่อพันธุ์ นิยมเลี้ยงพันธุ์ลาร์จไวท์และดูรอก เมื่อน้ำหนัก 50 กิโลกรัม แยกเลี้ยง ไว้คอกละ 1 ตัว ให้อาหารวันละ 1.5 กิโลกรัม (ไม่ควรเลี้ยงให้มีน้ำหนักมากเกินไป) เพราะจะทำให้ใช้งานไม่ได้นานและผสมพันธุ์ยาก) เมื่ออายุ 6 เดือนครึ่ง หัดให้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย อายุ 8 เดือน จึงใช้เป็นพ่อพันธุ์

- สุกรแม่พันธุ์ นิยมเลี้ยงพันธุ์ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ ควรแยกเลี้ยงจากตัวผู้ เมื่อน้ำหนัก 50 กิโลกรัม และเลี้ยงร่วมกันเฉพาะตัวเมียคอกละไม่เกิน 6 ตัว เพื่อลดปัญหาไม่เป็นสัด (ไม่ควรเลี้ยงให้น้ำหนักมากเกินไป) สุกรตัวเมียจะเริ่มเป็นสัดเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน และเป็นครั้งต่อไปประมาณ 21 วัน/ครั้ง อาการที่สังเกตได้คือ เบื่ออาหาร อวัยวะเพศบวมแดง ปากช่องคลอดจะมีน้ำเมือกชุ่ม กระวนกระวายหรือซึม เริ่มให้ผสมพันธุ์ควรมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 90 กิโลกรัม (อายุประมาณ 8 เดือน) การผสมพันธุ์ควรทำในเวลาเช้าหรือเวลาเย็น หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 24 วัน หากแม่สุกรไม่เป็นสัดอีก แสดงว่าผสมพันธุ์ติดและอุ้มท้อง จึงควรระวังไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน โดยแยกไปเลี้ยงเดี่ยวและอย่าให้แม่สุกรท้องผูกโดยผสมรำหรือผักสดให้กินทุก วัน
เมื่อแม่สุกรจะคลอดลูกจะนอนหายใจถี่มีเมือกและน้ำคล่ำไหลออกมา หลังจากนั้นจึงคลอด ควรมีน้ำสะอาดตั้งไว้ให้ลูกสุกรกินตั้งแต่อายุได้ 2-3 วัน เมื่ออายุ 5-7 วัน ควรตั้งรางใส่อาหารให้หัดกิน อายุ 28-35 วัน ให้ทำการหย่านมลูกสุกร อายุ 42 วันถ่ายพยาธิ หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์
- การเลี้ยงสุกรขุน ควรเลี้ยงสุกรลูกผสมสองสายเลือดหรือสามสายเลือดเพราะเลี้ยงง่าย โตเร็วและแข็งแรงกว่าสุกรพันธุ์แท้ เลี้ยงจนอายุประมาณ 6 เดือน และน้ำหนักได้ตามความต้องการของตลาด จึงจำหน่าย

ข้อแนะนำ
1. การป้องกันศัตรูของผึ้งไม่ให้มารบกวน ได้แก่ มดดำ มดแดง แมงมุม แมลงสาบ และตัวต่อ ให้ใช้น้ำมันเครื่องทาที่เสาหลัก
2. ไม่ควรเปิดดูผึ้งบ่อยๆ เพราะจะกระทบกระเทือนต่อระบบการทำงาน ของผึ้ง ให้ใช้วิธีสังเกตผึ้งภายนอกรังแทน

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00134


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------