หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ปลูกแตงโมขายเมล็ดแห้ง
ชื่ออาชีพอิสระ ปลูกแตงโมขายเมล็ดแห้ง

เงินลงทุน ประมาณ 4,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน)
(ค่าเมล็ดพันธุ์ 90 บาท/1.5 กิโลกรัม/ไร่ ค่าไถพรวนดิน 200 บาท
ค่าปุ๋ย 250 บาท ค่าสารเคมี 100 บาท มอเตอร์สูบน้ำ 3,000 บาท)


รายได้ ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ขึ้นไป/100 – 150 กิโลกรัม/ไร่

อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ จอบ เสียม มีด กระสอบ ปุ๋ย สารเคมี มอเตอร์สูบน้ำ สายยาง

แหล่งจำหน่าย ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป สวนจตุจักร

วิธีดำเนินการ

1. แตงโมปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ปลูกได้ดีที่สุดในดินร่วนปนทราย มีการระบาย น้ำดี
2. ไถพรวนดิน 2 ครั้ง จากนั้นขุดหลุมปลูกกว้างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 1 เมตร ระหว่างแถว 1.5 เมตร
3. หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 3-4 เมล็ด แล้วกลบดินทับรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นแตงโมขึ้นมามีใบจริง 2-3 ใบให้ถอนทิ้ง เหลือต้นที่แข็งแรงไว้หลุมละ 2-3 ต้น
การให้น้ำ ต้นแตงโมต้องการผิวดินชุ่มชื้น แต่ไม่ถึงกับแฉะ จึงควรดูแลให้ความชุ่มชื้นแก่ดินในแปลงเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่ผลแตงโมกำลังเจริญเติบโต
การกำจัดวัชพืชและแมลง คอยดูแลไม่ให้มีหญ้าขึ้นปกคลุม และหากมีแมลงศัตรูพืชให้ใช้ยาฉีดพ่น
4. หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 20 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ โดยพรวนดินรอบโคนต้นห่างออกมาพอประมาณแล้วใส่ปุ๋ย รดน้ำตาม
5. เมื่อแตงโมอายุได้ประมาณ 60 วัน ให้ใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 ในอัตราเท่าเดิม
6. เมื่อแตงโมอายุได้ 75-80 วัน ผลแตงจะแก่ได้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยสังเกตจาก “มือ” ของแตงจะมีสีน้ำตาล ให้เก็บผลมากองรวมกันไว้
จากนั้นผ่าซีกควักเอาเนื้อแตงออกมาใส่ถังแล้วร่อนเอาแต่เมล็ดนำมาล้างน้ำให้สะอาด
7. จากนั้นนำเมล็ดแตงไปตากแดดจัด ๆ ประมาณ 4 ชั่วโมงบนลานปูนหรือเสื่อ หากแดดไม่จัดอาจต้องตากนาน 2-3 วัน
และต้องหมั่นกลับด้านมิฉะนั้นเมล็ดจะบิดงอเมล็ดแตงที่ตากได้ที่แล้วทดสอบได้โดยเอามือกำเมล็ดดู
หากเมล็ดติดมือแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องตากแดดต่อแต่หากไม่ติดมือแสดงว่าใช้ได้แล้ว นำไปบรรจุใส่กระสอบเพื่อจำหน่ายต่อไป
8. หากต้องการเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ให้นำเมล็ดที่ตากแดดแห้งแล้วมาเก็บไว้ในที่ร่ม ซึ่งอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด


ตลาดจำหน่าย ตลาดใหญ่ทั่วไป โรงงานแปรรูป ตัวเมืองจังหวัดลพบุรี

ข้อแนะนำ
1. พันธุ์แตงโมที่ปลูกเพื่อขายเมล็ดแห้งมีหลายพันธุ์ แต่ที่ตลาดต้องการมากคือ “พันธุ์ไต้หวัน” เพราะมีเมล็ดค่อนข้างใหญ่
2. การนำเมล็ดแตงตากแดด ควรระวังอย่าให้นานเกินไป มิฉะนั้นเมล็ดจะบิดงอ

สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. สำนักงานเกษตรอำเภอ,จังหวัด

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00139


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------