หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ปลูกกุหลาบ
ชื่ออาชีพอิสระ ปลูกกุหลาบ

เงินลงทุน ประมาณ 35,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) ต้นกุหลาบที่ได้จากการชำกิ่ง ราคาต้นละ 5-8 บาท


รายได้ ประมาณ 45,000 บาท/ไร่/เดือน

อุปกรณ์ ที่ดิน ต้นกุหลาบ จอบ เสียม พลั่ว กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ปุ๋ย

แหล่งจำหน่าย ตลาดจตุจักร, ตลิ่งชัน, คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วิธีดำเนินการ

รูปแบบการปลูก
1. ปลูกบนร่องสวน แต่ละแปลงปลูกไม่เกิน 3 แถว
2. ปลูกกลางแจ้งหรือปลูกใต้หลังคาพลาสติก แปลงปลูกกว้างประมาณ 1 เมตร แต่ละแปลงปลูก 2 แถว เว้นทางเดิน 50 เซนติเมตร

วิธีปลูก
เตรียมแปลงดินลึก 50 ซ.ม. ใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต 250 กิโลกรัม/100 ตารางเมตร ปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท 60 ก.ก./100 ตร.ม. ปรับเนื้อดินให้ร่วนโดยใส่เปลือกถั่วปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกเก่าๆ 60 ก.ก./100 ตร.ม. แล้วนำต้นกุหลาบปลูกลงดิน กดดินรอบต้นให้แน่นเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้รากเจริญ แล้วรดน้ำตามทันที เพราะกุหลาบต้องการความชื้นสูง ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันถ้าสภาพดินชุ่มชื้นพอ ไม่ควรรดน้ำให้โดนใบ เพราะโรคที่อยู่ตามใบหรือกิ่งอาจ แพร่กระจายได้
ในระยะแรกของการปลูก ควรใส่ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง ทุก 15 หรือ 30 วัน 1 กำมือ/ต้น โดยพรวนดินตื้น ๆ แล้วโรยปุ๋ยกระจายรอบ ๆ ต้น จากนั้นรดน้ำตาม เมื่อกุหลาบเริ่มให้ดอกควรใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมสูงควบคู่กัน เพื่อเร่งดอก

การกำจัดวัชพืช
ใช้แรงคนเก็บถอนหรือใช้สารเคมีฉีดพ่น โดยระวังไม่ให้ถูกต้นหรือใบกุหลาบ

การขยายพันธุ์
นิยมทำ 3 วิธี คือ การตัดชำ การตอน และการติดตา การใช้ต้นพันธุ์จากการติดตาปลูกจะได้ระบบรากที่ดีและแข็งแรง แต่มีราคาแพง

การตัดแต่งกิ่ง
เมื่อตากุหลาบเริ่มแตควรเด็ดยอดเหนือใบสมบูรณ์ใบที่สอง เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน เพื่อให้กิ่งกระโดงแตกตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มกุหลาบโปร่งและไม่สูงเกินไป ควรตัดดอกกุหลาบในระยะที่ยังหุบแน่นที่สุด แต่สามารถบานได้เมื่อปักแจกันใส่น้ำธรรมดา และตัดในช่วงเช้าหรือเย็น ไม่ควรริดใบหรือหนามออก หลังจากตัดดอกแล้ว นำไปแช่ในน้ำอุ่น อุณหภูมิ 41-43 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที เพื่อให้ดอกกุหลาบดูดน้ำได้เต็มที่

ก่อนที่จะนำกุหลาบส่งไปขายต้องมีการคัดเกรด ดังนี้
- เกรดพิเศษ ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 60 เซนติเมตร ขึ้นไป
- เกรดเอ ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 50 เซนติเมตร
- เกรดบี ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 40 เซนติเมตร
- เกรดซี ความยาวก้านดอกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร

ดอกที่มีความยาวก้านดอกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถือว่าเป็นดอกตกเกรดหลังจากนั้น จึงนำมาเข้ามัดโดยจัดให้ส่วนบนของดอกเสมอกัน ห่อด้วยกระดาษและตัดก้านให้เสมอกัน จำนวนดอกในแต่ละมัดขึ้นอยู่กับขนาดดอกและความต้องการของตลาด

ตลาดจำหน่าย ตลาดสด ปากคลองตลาด ร้านจัดดอกไม้สด


ข้อแนะนำ
1. ควรมีการคลุมแปลงปลูกกุหลาบ โดยใช้วัสดุง่าย เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น เพื่อรักษาความชื้น อุณหภูมิ รวมทั้งเพิ่มความโปร่งของดินและป้องกันวัชพืช
2. การเก็บรักษาดอก มี 2 วิธี คือ
- นำไปแช่ในน้ำยารักษาสภาพดอกไม้ อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เก็บได้นาน 4-5 วัน
- ใส่กล่องรองด้วยพลาสติกเก็บไว้ในห้องเย็น อุณหภูมิ 0.5-3 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 1-2 สัปดาห์
3. ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบได้ที่ กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการ
เกษตร โทร. 0-2561-4879

สถานที่ฝึกอบรม สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ

สถานที่ขอคำปรึกษา
กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2561-4879

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00143


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------