หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ปลูกข้าวโพดอ่อน
ชื่ออาชีพอิสระ ปลูกข้าวโพดอ่อน

เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 26,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)
(เครื่องสูบน้ำราคาประมาณ 20,000 บาท มอเตอร์ราคา 3,000 บาท สายยางเส้นละ 1,000 บาท)


รายได้ 2,000 บาท/ 1 ไร่

อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ สายยาง เครื่องหยอดเมล็ด (เกษตรกรทั่วไปนิยมเรียกว่าแจ๊คหรือแจ๊บ) จอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย

แหล่งจำหน่าย
- ร้านค้าขายสินค้าเกษตร
- ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีดำเนินการ
1. การเตรียมดิน โดยไถบุกเบิกเพื่อพลิกหน้าดินและทำลายหญ้าด้วยไถผาน 3 ให้ลึกประมาณ 15–20 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 หน้าจอบ ทิ้งไว้ประมาณ 7–10 วัน
เพื่อตากดินและปราบวัชพืชไปในตัว จากนั้นจึงไถพรวนด้วยไถพาน 7 เพื่อย่อยดินให้ร่วนซุยหลังจากนั้นจึงชักร่องปลูกให้มีระยะห่าง ระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร
และร่องมีความลึก 10 เซนติเมตร
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ พันธุ์สุวรรณ 2 ในอัตรา 6-9 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานธรรมดาหรือหวานพิเศษ
อาจใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4–6 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานก่อนปลูกต้องนำเมล็ดพันธุ์มาคลุกกับสารเคมี โดยใช้เอพรอน 75 ในอัตรา 7 กรัม (1 ซอง)
ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 1 กิโลกรัม เพื่อ ป้องกันโรคราน้ำค้าง
3. การปลูก หลังจากเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์แล้ว ให้นำเครื่องหยอดเมล็ดหรือที่เรียกว่าแจ๊ค มาปรับลิ้นในช่องหยอดเมล็ด เพื่อบังคับให้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดได้ครั้งละ
2-3 เมล็ดตามต้องการ จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ใส่ในช่องเมล็ดพันธุ์ นำเครื่องหยอดเมล็ดกดลงในดินตามระยะที่กำหนดเมื่อปลูกเสร็จแล้วรีบให้น้ำ ทันที
4. การดูแลรักษา เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ 15 วัน หรือมีความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ให้ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก แล้วพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืช จากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร
46-0-0 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น หากใช้สูตร 21-0-0 ให้ใช้ 2 ช้อนโต๊ะต่อต้น
5. การให้น้ำ ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง (ยกเว้นวันที่ฝนตก) โดยใช้วิธีให้น้ำตามร่อง ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวหมดสิ้น
6. การถอดดอกหรือถอดยอด เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 38 วัน ช่อดอกตัวผู้จะเริ่มโผล่ออกจากใบยอด ให้ถอดช่อดอกทิ้ง โดยใช้มือจับลำต้น
ส่วนอีกมือจับใบข้าวโพดที่ม้วนอยู่ตรงกลางของยอดแล้วดึงออกมาตรง ๆ เพื่อป้องกันข้าวโพดผสมพันธุ์
7. การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนได้เมื่อมีไหมโผล่พ้นฝักออกมาประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร หรือต้นข้าวโพดมีอายุ 45 วัน การเก็บเกี่ยวให้จับส่วนก้านฝักหักหรือบิด
แล้วดึงฝักออกจากต้น โดยไล่จากฝักบนสุดลงมาฝักที่อยู่ด้านล่าง ให้เก็บทุกวัน ระยะเวลาในการเก็บประมาณ 10 – 12 วัน จึงจะหมดรุ่น


ตลาดจำหน่าย ส่งพ่อค้าคนกลางให้พื้นที่ ส่งขายตลาดสด ส่งร้านค้าขายอาหาร

ข้อแนะนำ
1. การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนไม่ค่อยมีโรคระบาด แต่ถ้าหากมีแมลงศัตรู รบกวนให้ใช้สาร ฟอสดริน กูซาไธออน เอ็นดริน ใช้ตามอัตราที่แนะนำในฉลาก
2. หากต้องการขายฝักข้าวโพดอ่อนที่ปอกเปลือกแล้ว ให้ใช้มีดเล็กบางปลายแหลมคมกรีดเบา ๆ ไปตามความยาวของฝัก จากนั้นใช้มีดควั่นรอบโคนฝักและ
แกะเปลือกออกตามรอยกรีด
3. ต้นข้าวโพดและยอดสามารถนำไปขายเกษตรกรที่เลี้ยงโคได้เพื่อเสริมรายได้
4. หากมีเงินทุนน้อย อาจจะซื้อเครื่องสูบน้ำมือสอง เพราะราคาถูก หรือถ้าพื้นที่เพาะปลูกอยู่ใกล้บ้านอาจจะซื้อมอเตอร์อย่างเดียวก็ได้ เพราะสามารถเสียบปลั๊กไฟฟ้าได้

สถานที่ขอคำปรึกษา
1. ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3428-1651
2. กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2561-4879
3. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00145


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------