หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ปลูกมะละกอ
ชื่ออาชีพอิสระ ปลูกมะละกอ

เงินลงทุน ประมาณ 15,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) ค่าต้นพันธุ์มะละกอถุงละ 3 บาท ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน 200 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยประมาณ 4,000-6,000 บาท ค่าอุปกรณ์ใช้น้ำแบบสปริงเกิ้ล ไร่ละ 12,000 บาท


รายได้ ประมาณ 19,000 – 50,000 บาท/ไร่

อุปกรณ์ ที่ดิน เสียม จอบ พลั่ว ถุงดำ ปุ๋ย สูบพ่นสารเคมี อุปกรณ์ใช้น้ำ แบบสปริงเกิ้ล

วิธีดำเนินการ
1. นำเมล็ดพันธุ์มะละกอมาห่อด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำให้เปียก ห่อทิ้งไว้ในที่ร่ม ประมาณ 1 อาทิตย์ จนเริ่มมีรากงอก
2. นำเมล็ดที่มีรากงอกแล้ว แยกใส่ถุงดำสำหรับเพาะเมล็ดถุงละ 4-5 เมล็ด รดน้ำทุกวันให้สม่ำเสมอ 3-4 วัน ต้นอ่อนก็จะงอก รดน้ำต่อไปอีกประมาณ 20 วัน
ก็พร้อมที่จะนำลงแปลงปลูก
3. เตรียมแปลงปลูกมะละกอ ควรมีระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 2.5 x 2.5 เมตร ขุดหลุมสำหรับปลูกขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร
โรยก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปูนภูไมท์ คลุกส่วนผสมทั้งสามชนิดให้เข้ากันในหลุม ก่อนนำต้นมะละกอที่เพาะไว้ลงปลูก
4. หลังจากปลูกต้นมะละกอแล้ว ให้รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวันจนครบ 1 อาทิตย์ จากนั้นจึงเปลี่ยนมารดน้ำวันเว้นวันทุก 15 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เมื่อมะละกออายุได้
2 เดือน มะละกอจะเริ่มออกดอก ผู้ปลูกต้องตัดต้นมะละกอที่สมบูรณ์ไว้ โดยคัดจากดอกที่ออกมา ถ้าดอกออกมามีลักษณะเป็นก้านยาวห้อยลงมา นั่นคือดอกตัวผู้
แต่ถ้าดอกมีลักษณะยาวเรียกว่า ดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศ ออกตามง่ามใบมีดอกในก้านเดียวกัน ถ้าเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อสั้น ๆ
เรียกว่าดอกตัวเมียการเลือกต้นมะละกอให้เลือกต้นกระเทยไว้ก่อน ให้เหลือเพียงต้นเดียวในหลุมที่ปลูก หากไม่มีต้นกระเทยให้เลือกต้นตัวเมีย
ส่วนต้นตัวผู้ให้ตัดทิ้งให้หมดและใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้น รดน้ำวันเว้นวัน โดยสังเกตจากสภาพดิน หากดินแห้งมากต้องรดน้ำทุกวัน ในระหว่างนี้ทุก 1 เดือน
ต้องใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เดือนละครั้ง นับตั้งแต่ออกดอก จนย่างเข้าเดือนที่ 3 ให้เปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เมื่อครบ 5 เดือนผลก็จะเริ่มสุก พร้อมที่จะเก็บขายได้

ตลาดจำหน่าย ตลาดในพื้นที่ หรือขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลาง

ข้อแนะนำ
1. การปลูกมะละกอต้องใช้น้ำ และต้องจำกัดเนื้อที่ปลูกเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาล้นตลาด
2. ด้านการตลาดควรติดต่อแหล่งรับซื้อที่เป็นขาประจำรับไป
3. พันธุ์มะละกอที่ควรปลูก ควรเลือกพันธุ์แขกดำ แขกนวลและแก้มแหม่ม

สถานที่ให้คำปรึกษา
1. กองส่งเสริมพืชไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02 - 561-4879
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00154


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------