หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ปลูกมะลิ
ชื่ออาชีพอิสระ ปลูกมะลิ

เงินลงทุน ต้นทุนประมาณ 17,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) ต้นมะลิที่นำมาปลูก ราคาต้นละประมาณ 4 - 8 บาท


รายได้ ประมาณ 40,000-50,000 บาท/ไร่/เดือน (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้น อยู่กับฤดูกาล)


อุปกรณ์ ต้นมะลิ ที่ดิน จอบ เสียม กรรไกรตัดแต่งกิ่ง สูบพ่นสารเคมี ปุ๋ย


แหล่งจำหน่าย ตลาดจตุจักร, ตลิ่งชัน, คลอง 15 อ. องครักษ์ จ. นครนายก

วิธีดำเนินการ
ฤดูปลูกมะลิ ควรปลูกต้นฤดูฝน เริ่มจากไถเตรียมดินให้ร่วนซุย มีการ ระบายน้ำดี ขุดหลุมลึกกว้างและยาวด้านละ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก (หรือใบไม้แห้ง หรือปุ๋ยหมัก) ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) และปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 อย่างละ 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหลุม ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงนำต้นมะลิลงปลูกแล้วรดน้ำ ควรปลูกให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ พันธุ์ที่ใช้ปลูกควรเป็นพันธุ์ราษฎร์บูรณะ เพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ดอกดกและสม่ำเสมอเกือบตลอดปี
- การให้น้ำ รดน้ำตอนเช้าวันละ 1-2 ครั้ง หรืออาทิตย์ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาพของดินระวังอย่าให้น้ำท่วมหรือขังอยู่ใน แปลงนาน ๆ เพราะจะทำให้มะลิตายได้
- การใส่ปุ๋ย ให้ใช้สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 เดือนละครั้ง อัตราไร่ละ 150 กิโลกรัม/ปี โดยการหว่านและรดน้ำตาม
- การกำจัดวัชพืช ใช้ยาเคมีฉีดตามร่องปลูกทุกเดือน โดยไม่ให้โดนต้นมะลิ
- การกำจัดหนอนและแมลง โดยการฉีดพ่นยาเคมีอะโซดริน และใช้กับดักแสงไฟ นิยมใช้หลอดไฟนีออนหรือหลอดไฟแสงสีฟ้า โดยติดตั้งเหนือต้นมะลิ ประมาณ 50
เซนติเมตร
- การเก็บเกี่ยว ต้องเก็บขณะดอกตูม เจริญเต็มที่ มีสีขาวนวล ซึ่งอายุประมาณ 4-5 เดือน โดยใช้มือเด็ดตรงก้านดอกใต้กลีบเลี้ยง ควรเก็บตอนเช้าตรู่เพื่อนำส่งตลาดทันที

ตลาดจำหน่าย ปากคลองตลาด ร้านจัดดอกไม้สดข้อแนะนำ
1. ควรตัดแต่งต้นมะลิให้ทรงพุ่มโปร่ง ตัดกิ่งที่แห้งและตายออก ทำให้มะลิมีอายุยืนยาวขึ้น ให้ดอกมากขึ้น โรคและแมลงลดน้อยลง
2. ในฤดูหนาวออกดอกน้อยมะลิ จึงควรตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยและน้ำ และพ่นสารไทโอเรีย 1% เพื่อเร่งการออกดอก
3. ารลดต้นทุนด้านการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยใช้ตาข่ายคลุมแปลงมะลิเฉพาะช่วงกลางคืน เพื่อป้องกันการวางไข่ของหนอนผีเสื้อ

สถานที่ให้คำปรึกษา
- กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 561-4879
- สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00155


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------