หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต
เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

วันที่เขียน 22 กรกรฎาคม 2553
เมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปบรรยายหลักสูตรการวางแผน และควบคุมการผลิต (Production Planning and Controlling) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้รับการอบรมในห้อง พบปัญหาที่คล้ายกันนั่นก็คือ “มักจะเกิดความขัอแย้งระหว่าง การวางแผน (Planning) กับฝ่ายผู้ปฏิบัติ (Production) ซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น คือ นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารไม่ชัดเจน การขาดการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Forecasting) ขาดการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory) ขาดการวางแผนงานที่ดี ขาดการปฏิบัติงานที่ดี และขาดการติดตามผล และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผมขอเสนอเครื่องมือ ต่างๆ ดังนี้ครับ

เครื่องมือกลุ่มที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้า พยากรณ์ยอดขาย พยากรณ์ ยอดการใช้วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการพยากรณ์โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กกรพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และสอง การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecast) มีให้เลือก 4 แบบ ตามความเหมาะสม วิธีที่นิยมเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (Weight Moving Average) วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียนล (Exponential Smoothing) และวิธียกกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Methods)

เครื่องมือกลุ่มที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และควบคุมการผลิต (Production Planning and Controlling) โดยควรมีความรู้เกี่ยวกับว่า วัตถุที่เราปฏิบัติ หรือ สิ่งที่เราจะทำ ประกอบด้วยอะไรบ้าง หรือเรียกว่า BOM หรือ Bill Of Material จากนั้นก็ต้องรู้ว่าต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแปรเปลี่ยนวัตถุดิบ ให้กลายเป็นสินค้า ที่ต้องการ เช่น ความสามารถของกระบวนการ Process Capability ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร คน กระบวนการ และเวลาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก็วางแผนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดครับ

เครื่องมือกลุ่มที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหา วัตถุดิบขาดมือ Part Shot หรือ Mat (Material) Short โดยต้องตรวจสอบทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน ครับ สำหรับเครื่องมือที่นิยมใช้ เช่น MRP (Material Requirement Planning) จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม หรือดีที่สุด EOQ (Economic Order Quantity) การควบคุมสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม (Minimum Stock) หรือจุดสั่งซื้ออีกครั้ง (Re-Order Point) เป็นต้น

สำหรับโปรแกรมการคำนวนต่างๆ ถ้าหากสนใจ ก็สามารถเมลล์มาสอบถามได้ครับยินดีจะแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน แต่สิ่งแรก ที่สำคัญที่สุดของการนำเครื่องมือต่างๆ หรือการปฏิบัติงานต่างๆ นั้น คือต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูง (เมื่อหัวส่าย หางก็กระดิก) ที่มีความเข้าใจ และมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง และต้องเข้าไปดูความเป็นจริง เพื่อที่จะวางแผนให้เหมาะสม และตรงกับความเป็นจริงของบริษัทของเรามากที่สุด ถ้าทำอย่างนี้แล้วละก็ รับรองครับ สำเร็จล้านเปอร์เซ็นต์ ครับ
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------