หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

งาน HR โอกาสที่เปิดกว้างสำหรับคนเรียนจบทุกสาขา
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานปฏิสัมพันธ์กับ “คน” รักการบริการ ชอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ...รู้หรือไม่ว่าคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่เหมาะกับตำแหน่ง งาน HRก็เป็นได้
 
หลายคนอาจมองว่าตำแหน่งงาน HR เป็นงานที่ไม่น่าสนใจ และไม่ตื่นเต้น จึงส่งผลให้ไม่ค่อยมีคนสมัครงานในตำแหน่งนี้เท่าที่ควร แต่ในทางกลับกัน ตำแหน่งงานนี้เป็นงานที่ท้าทายศักยภาพของคนทำงานอย่างมาก เพราะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารทั้งงานและคนในองค์กรให้มีความสุข มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เรียกได้ว่า HR จะต้องเป็นทั้งผู้นำ คนทำงาน และที่ปรึกษาในคราวเดียวกันนั่นเอง
 
ที่สำคัญตำแหน่งงานด้าน HR เป็นสายงานหนึ่งที่มีความต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เปิดรับตลอดทั้งปี และเปิดกว้างสำหรับคนที่เรียนจบทุกสาขา เพียงแค่คุณมีใจรักและกล้าเปิดโอกาสให้ตัวเอง ตำแหน่งงานนี้อาจเหมาะกับคุณก็ได้...มาดูกันค่ะว่า งาน HR มีสายงานด้านใดให้คุณเลือกทำบ้าง
 
งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
รับผิดชอบด้านการวางแผนกำลังคน
รับสมัคร คัดกรอง สัมภาษณ์งาน ต่อรองเงินเดือน
ทำสัญญาจ้าง
ปฐมนิเทศพนักงาน
ทำ exit interview เมื่อพนักงานลาออก
สาขาที่ต้องการ ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ เอกการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
งานแรงงานสัมพันธ์
ดูแลกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น การแข่งกีฬาพนักงาน การจัดการท่องเที่ยวประจำปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น
ตักเตือน ลงโทษพนักงานกรณีที่ทำผิดกฎระเบียบของบริษัท
ประสานงานระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัท และดูแลเรื่องกฎหมายแรงงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้น่าทำงานและน่าอยู่ด้วย
ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน
สาขาที่ต้องการ ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ เอกการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จป. มนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
งานบริหารค่าจ้าง และผลตอบแทน
รับผิดชอบงานด้านผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ภาษี สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
บันทึกสถิติการขาดลา มาสาย และบันทึกค่าแรงของพนักงานทุกเดือน เพื่อนำไปสรุปส่งภาษีประจำปี
การปรับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานและขององค์กร
สาขาที่ต้องการ ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
วางแผนการอบรมพัฒนา ทำสถิติ ความต้องการในการจัดอบรม การหาและกำหนดตัวของวิทยากรที่ให้ความรู้
จัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะพนักงาน
สาขาที่ต้องการ ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
งานบุคคลอื่น ๆ
งานพัฒนาระบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน เช่น  งานประเมิน KPIs ระบบความสามารถ competency ระบบ Balanced Scorecard รวมถึง iso และอื่น ๆ
งานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพนักงาน งานวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเชิงสถิติ
งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
สาขาที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สาขาสถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
หากคุณสนใจงานด้านนี้จริง ๆ แต่ไม่ได้เรียนมาโดยตรง หรืออยากเปลี่ยนสายงาน ไม่ว่าคุณจะจบจากสาขาไหน โอกาสมีอยู่เสมอ หากคุณพยายามชี้จุดแข็งของตัวเองให้ชัดเจนในวันสัมภาษณ์งาน เชื่อมโยงทักษะที่คุณมีให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานได้ โอกาสที่จะคว้างานที่ใฝ่ฝันย่อมไม่เกินความตั้งใจจริงของคุณ
 
 
บทความจาก  http://th.jobsdb.com
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------