หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

มืออาชีพ ในการบริหารบุคคล พึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้
มืออาชีพ ในการ บริหาร บุคคล พึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้

 

 มืออาชีพ ในการ บริหาร บุคคล พึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้
      เก่งคิด เก่งคน เก่งเรียน(รู้) เก่งงาน และเก่งดำเนินชีวิต นี่คือสโลแกนของนักบริหารงานบุคคล ชีวิตการทำงานที่ต้องจัดการดูแลเรื่องคนไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกอย่างต้องพอดีๆ ต้องเรียนรู้เองพิสูจน์เอง เป็นบทเรียนที่ไม่มีใครสอน

 มืออาชีพในการบริหารบุคคลพึงตระหนักในสิ่งต่อไปนี้

       รู้รอบ รู้ลึก รู้ซึ้ง 
       กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล…นั่นคือสิ่งที่คุณต้องเรียนมาทั้งทางทฤษฎี และเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริง รู้รอบสถานการณ์ หมั่นติดตามข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจ 
 สังคมรอบด้าน
       รู้สึก ประเมินได้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อค้นหามาตรการแก้ไขและป้องกันนำมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไป

       เป็นผู้นำ เมื่อเกิดปัญหาสามารถเผชิญปัญหานั้นด้วยสติ และเป็นที่พึ่งของลูกน้องได้

       ประนีประนอม เป็นหัวใจในการทำงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน

       กล้าตัดสินใจ ฉับไวและไม่โลเลในสิ่งที่ต้องตัดสินใจ

       ยอมรับข้อบกพร่อง คนทุกคนจะยอมรับความผิดพลาดของตน

       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ในองค์กรที่คุณคิดและสร้างขึ้น จะเพิ่มการยอมรับจากลูกน้อง

        ขยัน อดทน ไม่ท้อแท้ เรื่องเกี่ยวกับคนต้องใช้คุณสมบัติข้อนี้มากเป็นพิเศษ

         มีน้ำใจนักกีฬา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการทำงานทุกประเภทปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ต้องรู้จักการยืดหยุ่น วางตน ว่าเมื่อใดจะเป็นนาย เมื่อใดจะเป็นเพื่อนร่วมงาน

          มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ การเข้าถึงจิตใจของคนทำงาน จะทำให้การบริหารเป็นเรื่องง่าย

 

 
ที่มา : www.narak.com

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------