หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

"เทคนิคการประกาศรับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ"
"เทคนิคการประกาศรับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ"

 

การประกาศรับสมัครงานดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้เสียงบประมาณและเวลา รวมถึงไม่สามารถทำการสรรหาพนักงานตามที่ต้องการได้ สำหรับแนวทางการประกาศรับสมัครงานในปัจจุบันดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ควรระบุกลุ่มเป้าหมายของเราให้ชัดเจน เพื่อเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นเราต้องการประกาศรับนักศึกษาที่กำลังจะจบวิศวกรรมศาสตร์ หรือต้องการรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าเราระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแล้ว จะทำให้เราสามารถเลือกสื่อที่จะลงประกาศได้อย่างเหมาะสม
2. ข้อความในประกาศรับสมัครงานควรระบุคุณสมบัติต่างๆ ของตำแหน่งงานที่ต้องการรับให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ภาษาเทคนิคที่ใช้เฉพาะภายในบริษัท ควรเลือกภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และควรระบุกำหนดวันสิ้นสุดของประกาศรับสมัคร
3. กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบ ก็สามารถส่งประกาศรับสมัครงานพร้อมเอกสารแนะนำบริษัทไปให้ที่กองกิจการนักศึกษาของคณะที่เราสนใจ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
4. กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาชีพเฉพาะทางเช่นนักกฏหมาย นักการตลาด ก็อาจส่งประกาศรับสมัครไปที่สมาคมวิชาชีพที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น
5. กรณีเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมาก เช่นพนักงานขายหน้าร้าน พนักงานเสริฟ และบริษัทก็ตั้งอยู่ในชุมชนหรือห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว ก็สามารถติดประกาศหน้าบริษัทได้เลย
6. กรณีต้องการรับนักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ควรเข้าไปฝากข้อความไว้ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเช่น Puntip.com หรืออื่นๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมของนักคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย
7. การประกาศในหนังสือพิมพ์ สิ่งที่ควรพิจารณาคือคนที่อ่านหนังสือพิมพ์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่น ช่างเทคนิค อาจจะชอบอ่านสยามกีฬา คนในเมืองที่การศึกษาดีชอบอ่านกรุงเทพธุรกิจ หรือคนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ อาจจะชอบอ่าน The Nation เป็นต้น ดังนั้นในการพิจารณาเลือกลงหนังสือพิมพ์ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราต้องการเปิดรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลประกาศรับสมัครงานของเราได้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
8. การปิดประกาศในบริษัท เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้ผล เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทได้แนะนำคนที่รู้จักให้เข้ามาสมัครงานกับบริษัท รวมถึงการขอโอนย้ายมาทำงานในตำแหน่งที่ตนเองสนใจ

จะเห็นได้ว่าการประกาศรับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพเราจะต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายและประเภทของสื่อให้เหมาะสมกัน นอกจากนี้สื่ออินเตอร์เน็ตก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในยุคปัจจุบันที่น่าสนใจ โดยสรุปการประกาศรับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ เราควรวางแผนให้ข้อมูลของเราสามารถส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ไม่ทำงานแบบเหวี่ยงแห เพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลาในการสรรหาพนักงาน

 

 
ที่มา : www.readypremium.com

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------