หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

การบริหารงานบุคคล & การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล & การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

“ ฝ่ายบุคคล “ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ อยู่เสมอ แต่ทำไมคนทำงานฝ่ายบุคคลจึงไม่ชอบเรียกงานที่ตัวเองทำว่าการบริหารงานบุคคล แต่พยายามเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถ้าจะให้อธิบายโดยใช้หลักกการที่พอจะมีบ้างก็จำได้ว่าคำว่าการบริหารงานบุคคลจะเน้นเรื่องการควบคุม ( คนงาน ) การขูดรีดแรงงาน โดยฝ่ายบุคคลจะพยายามช่วยนายจ้างประหยัดที่สุด ตัดอะไรได้ตัด ประหยัดอะไรได้ทำ เป็นการมองว่าคนในบริษัทเป็น “ ค่าใช้จ่าย “ ที่ต้องพยายามทุกวิถีทางที่ต้องลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้ ดังนั้นคนที่เชื่อในแนวคิดดังกล่าวก็จะมีแนวนโยบายในการบริหารเพื่อการควบคุม

คราวนี้ผ่านไประยะหนึ่งเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศที่เน้นความรู้ความสามารถ ธุรกิจจะมีผลกำไรได้ต้องมาจากความรู้ความสามารถของบุคคลากรภายในบริษัท ไม่ใช่มาจากแรงงาน คนกลายเป็น “ ทรัพยากร “ ที่มีค่าของบริษัทที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะ ดังนั้นมุมมองของการบริหารคนจึงเปลี่ยนไปเป็นการมองว่าคนคือ “ ทรัพยากรที่มีค่า “ ดังนั้นการจะทำให้ทรัพยากรที่มีค่านี้เก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการคิดว่าการบริหารคนเป็นค่าใช้จ่าย สู่แนวคิดใหม่ว่าการบริหารคนเป็น “ การลงทุน “ ที่สำคัญยิ่งของบริษัท และเปลียนชื่อใหม่ให้เก๋ไก๋ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำหรับแนวคิดที่มาของการบริหารงานบุคคลสู่แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีโดยย่อตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าหากท่านผู้อ่านคิดว่าผิดหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็กรุณาแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับ ส่วนบริษัทไหน ใครจะมีป้ายชื่อหน่วยงานว่า “ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ “ แต่แนวคิดและการปฏิบัติยังเป็น “ ฝ่ายบุคคล “ ก็แสดงว่าท่านเรียกหน่วยงานและตัวท่านเองผิดแล้วครับ

 

 
ที่มา : www.readypremium.com

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------