หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ร้านขายหนังสือ
ชื่ออาชีพอิสระ ร้านขายหนังสือ

เงินลงทุน ประมาณ 10,000–30,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนหนังสือ (ไม่รวมอุปกรณ์และเงินมัดจำ)


รายได้ เป็นรายได้จากการขายหนังสือ โดยตัวแทนจำหน่าย (เอเย่นต์) ที่ส่งหนังสือมีส่วนลดให้


อุปกรณ์ แผงวางหนังสือ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้


แหล่งจำหน่าย หน้าร้านมินิมาร์ท หรือร้านสะดวกซื้อ ป้ายรถเมล์ จุดต่อรถ จุดต่อเรือ อันดับรองลงไป ได้แก่ ในหน่วยงานราชการ เอกชน หน้าร้านขายของชำ หน้าร้านเสริมสวย ฯลฯ


วิธีดำเนินการ
1. เลือกทำเลที่จะเปิดร้านขายหนังสือ
2. ติดต่อเอเย่นต์ (ถ้าไม่มีเอเย่นต์ในเขตที่จะเปิดร้านอาจจะไปรับเองที่เอเย่นต์ในเขต ใกล้เคียงก็ได้)
3. เอเย่นต์จะช่วยวิเคราะห์ว่า ทำเลไหนขายอะไร ขายเท่าไร ทั้งนี้เอเย่นต์จะเป็นผู้กำหนดว่าทำเลไหนควรขายหนังสือประเภทใด ควรวางขายอะไรบ้าง ครบทุกตัวทุกประเภท
หรือเฉพาะหนังสือที่ดัง ๆ
4. เมื่อรับหนังสือจากเอเย่นต์ เอเย่นต์จะให้ส่วนลดประมาณ 15% จากราคาขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับทำเลและสภาพการค้าขายในเขตนั้นๆ และเอเย่นต์แต่ละรายจะ มีเงื่อนไขไม่
เหมือนกัน)
5. การขายหนังสือส่วนใหญ่เป็นการขายฝาก ดังนั้นเอเย่นต์ส่วนใหญ่ (ไม่ทั้งหมด) จะเรียกเงินค่ามัดจำหนังสือประมาณ 5,000 บาท – 10,000 บาท
(เอเย่นต์แต่ละรายมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน) และเมื่อดำเนินกิจการไปได้ดี ก็จะคืนเงินค่ามัดจำนี้ให้ ยกเว้น กรณีซื้อเงินสดไม่ต้องเสียเงินค่ามัดจำ)
6. เอเย่นต์จะให้เครดิตการขาย ประมาณ 10-15 วัน หนังสือส่วนมากขายไม่หมดคืนได้ ยกเว้น กรณีซื้อจากที่อื่นจะไม่รับคืน

ข้อแนะนำ
1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ต้องมีความขยัน อดทน เพราะงานขายหนังสือจะต้องตื่นแต่เช้า คือ เริ่ม 6 โมงเช้า และบางครั้งอาจต้องขายถึง 2–3 ทุ่ม
2. ควรกระจายการขายหนังสือทุกประเภทให้ดี และพยายามเหลือคืนน้อยที่สุด แม้ว่าหนังสือที่ขายไม่หมดจะสามารถคืนได้ก็ตาม แต่ถ้าเหลือมากเกินไป ก็อาจจะถูกตัดยอดจาก
โรงพิมพ์ได้
3. การติดต่อเอเย่นต์เพื่อรับหนังสือมาขาย อาจติดต่อผ่านสำนักพิมพ์ใหญ่ๆ ทั้งรายวันและนิตยสาร ซึ่งสำนักพิมพ์จะแนะนำเอเย่นต์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่จะขายให้

จาก http://www.jobthaiweb.com/career/guidedetail.php?ID=00106


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------