หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง

KPI หรือ Key Performance Indicator คือเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต หรือบริการ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยแต่ละหน่วยงานก็จะกำหนด KPI ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งใครๆ ก็รู้ว่าสิ่งนี้สำคัญต่อตนเอง และหน่วยงานมาก แต่หลายๆหน่วยงานก็มักจะมีปัญหาการไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เมื่อสัปดาห์ก่อนมีคนมาปรึกษาผมว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย สำหรับผมคิดว่าการที่ KPI จะบรรลุได้นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของสองส่วน คือตัวผู้บริหาร กับตัวผู้ปฏิบัติ จากนั้นผมก็นำเสนอคำถาม 20 ข้อ สำหรับผู้บริหาร หรือพนักงาน ดังนี้ครับ

10 คำถามสำหรับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
1. ท่านทราบถึง KPI ของท่านอย่างลึกซึ้ง ใช่ ไม่ใช่
2. ท่านมักจะติดตาม KPI อย่างต่อเนื่อง ใช่ ไม่ใช่
3. ท่านตั้ง KPI ไว้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ยาก หรือง่ายจนเกินไป ใช่ ไม่ใช่
4. ท่านมักจะสื่อสารKPI ไปยังทีมงานของท่านเสมอ ใช่ ไม่ใช่
5. เมื่อKPI ไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด ท่านจะเข้าไปช่วยแก้ไขทันที ใช่ ไม่ใช่
6. ท่านมีส่วนร่วมในการทำให้ KPI ประสบความสำเร็จ ใช่ ไม่ใช่
7. ท่านได้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ใช่ ไม่ใช่
8. ท่านมักหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ใช่ ไม่ใช่
9. ท่านทราบแนวโน้มที่จะปัญหา และหาทางป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ใช่ ไม่ใช่
10. ท่านมักจะให้กำลังใจกับสมาชิกในทีมเพื่อทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย ใช่ ไม่ใช่

10 คำถามสำหรับพนักงานปฏิบัติการ
1. ท่านทราบถึง KPI ที่เกี่ยวข้องกับการปฏัติงานของตน ใช่ ไม่ใช่
2. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานมีการสื่อสาร KPI กับท่านเสมอ ใช่ ไม่ใช่
3. ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ KPI บรรลุผลสำเร็จตามที่หัวหน้ากำหนดไว้ ใช่ ไม่ใช่
4. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย ใช่ ไม่ใช่
5. ท่านมีส่วนเต็มใจที่จะมีร่วมในการที่จะทำให้ KPI บรรลุเป้าหมาย ใช่ ไม่ใช่
6. ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งใจ และมุ่งมั่นตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ใช่ ไม่ใช่
7. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ใช่ ไม่ใช่
8. เมื่อท่านพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ท่านจะแจ้งให้กับหัวหน้างานทราบก่อนเสมอ ใช่ ไม่ใช่
9. ทุกครั้งที่เกิดปัญหา หัวหน้างาน หรือผู้บริหารจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ใช่ ไม่ใช่
10. ท่านรู้สึกรักในงานที่ตนปฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ สำหรับแบบทดสอบ

20 ข้อนี้ หากท่านลองนำเอาไปใช้ประเมินดู ท่านก็จะทราบถึงปัญหา ในการที่ KPI ไม่บรรลุผลสำเร็จ ด้วยตัวท่าน จากนั้นท่านก็จะสามารถนำปัญหาดังกล่าว เช่น การขาดความมุ่งมั่น การสื่อสารที่ไม่ดีพอ การขาดการสนับสนุน หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นไปกำหนดวิธีการแก้ไข หรือดำเนินงานต่อไปครับ เดือนนี้ก็ธันวาคมแล้ว เหลืออีก 1 เดือน ก่อนที่จะเริ่มแผนงานใหม่ในปีหน้า ก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ "ท่านอาจจะได้ทราบในสิ่งที่ท่านไม่เคยทราบ หรือเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เพราะในชีวิตจริง สิ่งที่เห็น อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ และได้ทราบถึงวิธีที่จะบรรลุ KPI เกิดผลจริงได้ด้วยตัวท่านเอง" จริงไหมครับ?......................บทความนี้เขียนโดย อ.ทองพันชั่ง  พงษ์วารินทร์
Production Manager -Ishizaki Thailand
ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------