หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เครือซิเมนต์ไทย ถอดรหัส แผนพัฒนาคน SCG
ถอดรหัส แผนพัฒนาคน SCG

 
การประกาศวิสัยทัศน์"ก้าวสู่ผู้นำทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน" ของเครือซิเมนต์ไทย ( SCG)4 ภายใต้การนำของ "กานต์ ตระกูลฮุน" กรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน พร้อมกับแผนขยายธุรกิจและการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆออกไปยังประเทศในอาเซียน ได้กลายเป็นโจทย์ใหญ่และความท้าทายของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องคน ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนและการเติบโตทางธุรกิจที่วางไว้

"ตามแผนระยะ 5 ปี (2550-2554) เราจะต้องรับคนเพิ่มเข้ามาอีก 6,000 คน ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 2,000 คนและต่างชาติ 4,000 คน เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนเราจะมีพนักงานทั้งหมด 31,000 คน" เป็นคำบอกเล่าของ มนูญ สรรค์คุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง SCG หรือ เอชอาร์ พร้อมกับขยายความให้ฟังถึงแผนการทำงาน ว่า เริ่มรับคนใหม่เข้ามาตั้งแต่ปี 2550 จำนวน 870 คน และครึ่งแรกของปีนี้เพิ่งจบหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นไป อีก 400 คน

ภายใต้กระบวนการพัฒนาคนของ SCG พนักงานใหม่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือก คนเก่งและคนดีเข้ามาแล้ว จะต้องเข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรนาน 1 เดือนเพื่อปลูกฝัง "จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย" ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ คือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเรียนรู้เครือข่ายธุรกิจของ SCG ทั้งหมดตลอดทั้งการเดินทางไปดูสถานที่จริง

"พนักงานใหม่ทุกคนทั้งไทยและต่างชาติ จะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมด หลังจากนั้น ในวันสุดท้ายจะได้พบกับ ซีอีโอ" หรือที่ทุกคนเรียกกันว่า "พี่กานต์" เพราะที่ SCG จะยึดหลักรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง มาบอกเล่า ถึง vision และ mission สถานการณ์ทางธุรกิจและอื่นๆพร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ทำงาน ไปจนถึงการตอบคำถามในทุกๆเรื่อง"

นอกจากการพัฒนาคนใหม่แล้ว มนูญยังกล่าวถึง ภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งของฝ่ายเอชอาร์ คือการหล่อหลอมความคิดของพนักงานคนไทยและต่างชาติใน SCG ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้ทำงานมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้

ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการสร้างคนเก่งและคนดี ผ่านกระบวนการต่างๆในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการมุ่งเสริมทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานเพื่อให้ก้าวหน้า เช่น การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับคนทำงาน ผู้บริหาร การเตรียมผู้นำ รวมทั้งเสริมจุดอ่อนดันจุดแข็ง เช่นด้านภาษา ทักษะการสื่อสาร การโค้ชชิ่ง และการสร้างทีม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม ที่นำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ

มนูญ กล่าวอีกว่า การรักษาคนให้อยู่กับองค์กรเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ทำให้การทำงานของเอชอาร์นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องผลตอบแทน ซึ่งเชื่อว่า SCG สูงกว่ามาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ยังเน้นในเรื่องการให้โอกาส เพื่อให้พนักงานมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจน ซึ่ง จากเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่กว่า 100 บริษัท ทำให้สามารถให้โอกาสพนักงานได้หมุนเวียนไปตามสายงานธุรกิจต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดโปรแกรมเดินสายของ ซีอีโอ หรือพี่กานต์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนกับพนักงานในเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ทุกปี มนูญเผยว่า เฉพาะในไทยปีนี้จัดโปรแกรมซีอีโอเยี่ยมเครือข่ายทั่วประเทศตั้งแต่ มิถุนายน ถึงกันยายน รวม 17 รายการ แต่ละแห่งพี่กานต์จะลงไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาจากพนักงานในทุกระดับ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว ยังได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติใหม่ ในเรื่องของนวัตกรรมทางความคิดและปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้กับส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะ นวัตกรรมในเรื่องกระบวนการทำงานที่ช่วยลดต้นทุน การผลิต หรือเวลา ตลอดทั้งการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากการปฏิบัติจริง ที่นอกเหนือจากฝ่าย วิจัย และพัฒนา ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของ SCG ที่จะก้าวไปสู่ องค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต

 

 

 
ที่มา : www.thannews.th.com

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------