หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

Inhouse Training
 • ภาวะผู้นำ,หัวหน้างาน   ( 9 Articles )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • การพัฒนาตนเอง,ทีมงาน   ( 14 Articles )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • การขาย,การตลาด   ( 1 Article )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ( 1 Article )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • หลักสูตรอื่นๆ   ( 5 Articles )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • การบริการ,การสื่อสาร   ( 2 Articles )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • การผลิต,การจัดการคุณภาพ   ( 5 Articles )


  ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่ k.สุนทรีย์
  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  สายด่วนโทร. 089-107-0304
  ขอบคุณค่ะ 

 • การบริหารจัดการ   ( 12 Articles )

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------