หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การสื่อสารและการสอนงาน ให้พนักงานเข้าใจทำได้จริง
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารและการสอนงาน ให้พนักงานเข้าใจ ทำได้จริง
เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้

1. เพราะการสื่อสารที่ชัดเจน จะทำให้คนเข้าใจและไม่เกิดปัญหาต่อกัน
2. การสอนงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พนักงานจะทำได้ครบและถูกต้อง ไม่มีของเสีย เกิดขึ้นในกระบวนการ
3. เพราะหัวหน้างาน จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง
• ให้มีภาวะผู้นำและทัศนตคิที่ดีในการทำงาน
• ให้เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้มีทักษะการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
• ให้มีทักษะการสื่อสาร สอนงาน สั่งงาน ที่ชัดเจน

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
• นำหลักปฏิบัติจริงของการบริหารงาน บริหารคน ของหัวหน้างาน มาอธิบายให้ชัดเจน
• มี Workshop ให้ฝึกปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักของการฝึกอบรม
• คุณสมบัติของหัวหน้างาน กับ ภาวะผู้นำ ที่องค์กรต้องการ
• กิจวัตรประจำวันที่ต้องทำให้สำเร็จ
• Workshop การสั่งงาน / การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
• Workshop การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
• หลักการแก้ปัญหา พัฒนาลูกน้อง
• หลักจริยธรรมการครองตน ครองคน และครองงานวิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ประวัติการทำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย )จำกัด
• วิทยากรและที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์หลายองค์กร
• ผู้เขียนหนังสือ 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล


                                                                                                                       (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา)


      ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
    
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม    

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------