หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร ทักษะสู่ความสำเร็จ การเป็นหัวหน้างาน
หลักสูตร ทักษะสู่ความสำเร็จ  การเป็นหัวหน้างาน ( เวลา 09.00-16.00 น)
วิทยากร ดร.ธเนศ  ศิริกิจ  

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  : ระดับจัดการ  หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมหรือเตรียมตัวที่จะเป็นระดับหัวหน้างาน
การประเมินผล  :  แบบทดสอบ ก่อน – หลัง อบรม   และการทำ Work Shop
ลักษณะการอบรม  :  บรรยายพร้อมการทำกิจกรรมและเกม เพื่อให้ผู้อบรมสนุกกับการเรียนรู้
 
หัวข้อการอบรม
ผู้นำที่ดี
บทบาท ความรับผิดชอบ “ผู้นำ” และ”ผู้ตาม” มีลักษณะอย่างไร
ประเภทและลักษณะของผู้นำ
กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำที่ดี
เทคนิคการเป็นผู้นำ
การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ดี
หลักการและขั้นตอนการสอนงาน ลูกน้อง (Overview the Coaching Process)
การดำเนินการสอนและแนะนำงาน( Coaching step by step)
เทคนิคการบังคับบัญชา  (Supervisor Techniques)
หน้าที่ในการจัดการ  (Management Function)
 

  ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   

 

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------