หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต
หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต   (พื้นฐาน)  1 วัน ( 09.00-16.00 น)

วิทยากร อาจารย์ อัคคกิจ  ทวีทรัพย์

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้ที่สนใจทั่วไป
ลักษณะการสัมมนา การบรรยาย/กรณีศึกษา/ปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม

- ปลุกจิตสำนึกก่อนกิจกรรม 5ส
- 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต 
- 5ส. คืออะไร
- 5ส. ช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร (ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ รักษาเวลา)
- ขั้นตอนในการปฏิบัติ 5ส.ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน
- เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ 5ส.จากโรงงานตัวอย่าง
- กิจกรรมกลุ่ม
- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
 
 
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
      
       EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

  ---------------------------------------------------------------------
      แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   
 
 
 
 

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------