หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก
หลักสูตร “ เทคนิคการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก” ( Internal Exposure Development Techniques )
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย


ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ไร้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอันมีผลต่อภาพพจน์และชื่อเสียงขององค์กร

หัวข้อการอบรม:

• ความสำคัญของศักยภาพ
• จุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพ
• ความคิดเป็นสิ่งครองโลกจริงหรือ?
• เทคนิคการปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่ดีงาม
• การสร้างแรงจูงใจจากภายในสู่ภายนอก
• หลักในการคิดในใจโดยแยบคาย
• พี่สอนน้องพลาดแล้ว เป็นบทเรียน

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา

เช่น การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ    ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่

  
    EasyRoad Training k.สุนทรีย์  วงษ์จันทร์
    สายด่วนโทร. 089-107-0304
    อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 .........................................................................................................................
   แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    บริษัท ...
    ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
    หลักสูตร ...
    วิทยากร ...
    จำนวนผู้เข้าอบรม ...
    จังหวัดที่จัดอบรม ...
    อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------