หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร “การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวัง”
Written by อ.วีระวัฒน์   

หลักสูตร “การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวัง”

อาจารย์วีระวัฒน์ พงษ์พยอม
  อ.วีระวัฒน์ พงษ์พยอม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการต่อธุรกิจและสามารถระบุเป้าหมายงานบริการที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้พนักงานสามารถกำหนดมาตรฐานบริการในแต่ละขั้นตอนและวิธีสร้างความประทับใจในแต่ละขั้นตอนการทำงาน
3. เพื่อให้พนักงานสามารถจัดทำแผนการแก้ปัญหาการทำงานข้ามสายงานที่ส่งผลต่อการการ ร่วมกันได้
4. เพื่อให้พนักงานสามารถรับข้อร้องเรียนและมีวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าและสร้างความประทับใจกลับไป

ประเด็นสำคัญ
1 การบริการคืออะไร..
1.1 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบริการ
1.2 เราขายอะไร
1.2.1 Functional vs Emotional Service
1.2.2 ค้นหา ตัวเอง 1.3 ระดับของการบริการ
1.4 Role Play เรื่อง การสร้างความประทับใจเกินความคาดหวัง

2 ลูกค้าคือใคร
2.1 The customer is why...
2.2 ลูกค้ามีค่าเท่าไร
2.3 ลูกค้าบอกเราว่าอย่างไร...

3 วงจรบริการ
3.1 ลูกค้าสัมผัสบริการเราที่ใดบ้าง
3.2 การสร้างความประทับใจ ณ จุดสัมผัสบริการ
3.3 สร้างมาตรฐานบริการ

4 ปัญหาในงานบริการ
4.1 ลูกค้าภายในคือใคร
4.2 การแก้ปัญหาข้ามสายงาน ที่ส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วในงานบริการ
4.3 แผนการแก้ปัญหา

5. การแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน
5.1 ลูกค้าประจำมีค่าเท่าไร
5.2 บทบาทที่คุณต้องแสดงเมื่อพบกับปัญหาลูกค้าร้องเรียนแบบต่างๆ
5.3 มาตรการแก้ไขและสร้างความประทับใจโดยแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส

6. การประยุกต์ใช้เทคนิค CRM(Customer Relation Management) ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
6.1 ลูกค้าแต่ละคนอยากให้เราปฏิบัติเหมือนบุคคลพิเศษ
6.2 การจำแนกกลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่แตกต่าง
6.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 

7. สรุป/ถามตอบ
จัดทำAction plan เพื่อปรับปรุงการบริการเป็นรายบุคคล

เทคนิคในการอบรม
บรรยาย , อภิปราย, Role play , Learning game ,Grop discussion โดยเน้นผู้เข้าอบรมเป็นสำคัญ ( Learner oriented)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
1. มีการจัดทำมาตรฐานบริการในงานที่เกี่ยวข้องได้
2. มีมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาในงานบริการที่ส่งผลต่อความรวดเร็วในงานบริการ
3. มีมาตรการป้องกันและขจัดปัญหาร้องเรียนลูกค้า
4. มีวิธีการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยใช้เทคนิคCRM

 

ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------