หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาำพ
หลักสูตร การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาำพ
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ในองค์กรต่างๆ นับเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความสำเร็จ เพราะด้วยบุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร ย่อมเป็นที่ดึงดูด แก่ผู้มาใช้บริการขององค์กร ด้วยเหตุดังกล่าวการใช้ความเคยชินตามวิธีการทางธรรมชาติจึงไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงหลักการและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หลักสูตรการแต่งหน้า

การอบรมให้ความรู้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เรื่อง บุคลิกภาพ มารยาทในการทำงานและบริการ พร้อมกับ การแต่งหน้าเพื่อเสริมภาพลักษณ์ แก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาสุขภาพผิวและความรู้ด้านการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเอง
การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย การสาธิตและการปฏิบัติจริง


หัวข้อการอบรม
แนะนำเรื่องบุคลิกภาพและภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ
ฝึกทักษะพนักงานบริการที่ดี/การทักทาย/ การยิ้ม / การพูด -การใช้น้ำเสียง /การใช้สายตา/ การยืน/ การเดิน/
ศิลปะการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ และการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง
การเลือกทรงผมอย่างมีสไตล์เพื่อเสริมบุคลิกภาพการทำงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานโดย Make–Up Artist
ทำความสะอาดผิวหน้า บำรุงผิวหน้าอย่างถูกวิธี ปรับผิวหน้า
แต่งหน้าด้วยโทนธรรมชาติ/ให้เหมาะกับยูนิฟอร์มและต่ำแหน่งหน้าที่
ตอบข้อซักถาม


วิทยากรวรัญากร เสือเจริญ

ปัจจุบัน
- ดำรงตำแหน่งเป็น Make up Artist Training Manager ประจำ บริษัท ยูสตาร์ ประเทศไทย (จำกัด) บริษัท ในเครือ แกรมมี่
- อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิชาบุคลิกภาพ คณะนิเทศศาสตร์
- วิทยากร อบรมบุคลิกภาพ / การบริการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
- Make up Artist ดูแลศิลปินค่าย GRAMMY
- Make up Artist ดูแลการประกวดการร้องเพลง เช่น THE STAR, Academy Fantasia ( AF) ฯลฯ

 


ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์  วงษ์จันทร์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
รบกวน ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อวิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม และจังหวัดที่จัดอบรม เพื่อใช้ในการทำใบเสนอราคา


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------