หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น” ( Smarter Meeting )
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น (Smarter Meeting)
2. เพื่อแก้ไขปัญหาของการประชุมในองค์กร
3. เพื่อพัฒนาระบบการประชุมให้มีประสิทธิภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการประชุม แบบ Smarter Meeting
5. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการประชุมของหน่วยงาน/องค์กร

หัวข้อการอบรม:

• หลุมพรางของการประชุม
• เทคนิคการประชุมแบบ Smarter Meeting
• การสร้างวัฒนธรรมการประชุมแบบ Smarter Meeting

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)                            (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)

ีีีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา เช่น
การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ    ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
    EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
    สายด่วนโทร. 089-107-0304
    อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
............................................................................................................
   แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    บริษัท ...
    ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
    หลักสูตร ...
    วิทยากร ...
    จำนวนผู้เข้าอบรม ...
    จังหวัดที่จัดอบรม ...
    อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------