หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effective Listening Skills)
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ติดต่อจัดอบรมได้ที่ EasyRoad Training คุณสุนทรีย์ โทร: 089-107-0304 อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรม
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
3. เพื่อรักษามาตรฐานและเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน/องค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

หัวข้อการอบรม:

• การฟังกับวิวัฒนาการสื่อสาร
• อิทธิพลการสื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดน
• มารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี
• ฟังอย่างไรให้ได้ผล 100%
• บันได 8 ขั้นก้าวสู่การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา: 1 วัน (6 ชั่วโมง)                                             (ลิขสิทธิ์หลักสูตร อ.พัชรี แช่มช้อย)

ีีรูปภาพวิทยากร
วิทยากร อ.พัชรี แช่มช้อย
ประสบการณ์การบรรยาย ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา เช่น

การ บรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ


        ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่
       
        EasyRoad Training คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
        สายด่วนโทร. 089-107-0304
        อีเมล์:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    ............................................................................................................
       แจ้งขอใบเสนอราคาการจัดอบรมมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
        บริษัท ...
        ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร...
        หลักสูตร ...
        วิทยากร ...
        จำนวนผู้เข้าอบรม ...
        จังหวัดที่จัดอบรม ...
        อื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม   


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------