หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ


ชื่อหลักสูตร การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยขององค์กร จป. วิชาชีพ / ฝ่ายบุคคล / หัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
เนื่องจากสภาวะการทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติอีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหารุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ของบุคคลากรโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉิน จะเป็นประเด็นใหม่ที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดความอยู่รอดและก้าวพ้นภาวะวิกฤติรอบใหม่นี้ด้วย หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง นำตัวอย่างและเนื้อหาการอบรมไปเป็นแนวทางปรับวิธีการบริหารแผนฉุกเฉินในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

เนื้อหาการอบรมพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกา เช่น
?? 1.แผนฉุกเฉิน คืออะไร?
?? 2.ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน
?? 3.การจัดการทีมงานภายในเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน ทำอย่างไร
?? 4.การจัดการกับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ
?? 5.ตัวอย่าง Best Practice การบริหารแผนฉุกเฉิน

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
นำเสนอเหตุผล ความจำเป็นว่าทำไมต้องบริหารจัดการแผนฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
เสนอการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน กรณีต่าง ๆ
วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงได้ในองค์กรชั้นนำ
คณะวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาหลังการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
การตอบคำถาม คำแนะนำ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร?

?--
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304??
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------